25.08.2016.

Šodien Rīgas ostā, uzņēmuma SIA “Neste Latvija” teritorijā, norisinājās  praktiskās civilās aizsardzības mācības, ko rīkoja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) sadarbībā ar  SIA “Neste Latvija”. Mācībās piedalījās ostas uzņēmuma darbinieki un VUGD amatpersonas, kā arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, Valsts policijas, Rīgas pašvaldības policijas, Valsts vides dienesta un Rīgas brīvostas pārvaldes Ostas policijas pārstāvji. Kā novērotāji mācībās piedalījās Rīgas domes organizētās 11. starptautiskās krīzes vadības konferences “Pilsētu drošība 21.gadsimtā” dalībnieki no 11 valstīm.

Mācībās tika inscenēta situācija, kurā SIA “Neste Latvija” objekta teritorijā darbiniekam, atrodoties uz rezervuāra, kļūst slikti un viņš nespēj nokļūt lejā saviem spēkiem. Paralēli objekta teritorijā notiek divu autocisternu sadursme, kā rezultātā notiek benzīna noplūde, aizdegšanās un pastāv sprādziena draudi.

Praktisko civilās aizsardzības mācību mērķis ir pārbaudīt un pilnveidot izveidoto kārtību un pasākumus katastrofas draudu gadījumā, kas noteikti SIA “Neste Latvija” civilās aizsardzības plānā un ārpusobjekta civilās aizsardzības plānā.

Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks un Rīgas brīvostas valdes priekšsēdētājs Andris Ameriks: “Konferences “Pilsētu drošība 21.gadsimtā” dalībnieku piedalīšanās civilās aizsardzības mācībās Rīgas ostā labi sasaucās ar mērķi, kuru Rīgas dome izvirzīja, uzņemoties organizēt krīzes vadības konferenci Rīgā. Kā galveno konferences tēmu izvirzījām pilsētu drošību 21. gadsimtā. Osta ir vieta, kur visuzskatāmāk varam demonstrēt cik daudz  darba un resursu pašvaldībai  jāiegulda, lai sabalansētu aizvien pieaugošas iedzīvotāju drošības un labklājības prasības ar modernas pilsētas ekonomisko izaugsmi un privāto pilsētas uzņēmēju interesēm. Lai arī visi atzīst un uzsver, ka drošība ir neapstrīdama prioritāte,  pašreiz Eiropas līmenī nav nevienas institūcijas, kas pētītu, analizētu un izstrādātu rekomendācijas pašvaldībām drošības jomā un sniegtu praktisku palīdzību pašvaldībām. Tādēļ organizējām konferenci, lai dažādu valstu pārstāvju ziņojumi un domu apmaiņa dotu ieguldījumu gan Rīgas, gan arī citu pārstāvēto pilsētu ikdienas darbā rūpējoties par pilsētas drošības stiprināšanu.”