Rīgas ostas uzņēmums veic komplicētu lielgabarīta kravu kraušanu un transportēšanu

  • Drukāt

Kopš 2013. gada ostas uzņēmums SIA “WT Terminal” veic Latvijā ražotu saliekamo māju moduļu transportēšanu caur Rīgas ostu. Moduļu mājas tiek ražotas uzņēmuma SIA “Nordic Homes” rūpnīcā Ānē, netālu no Jelgavas. Pasūtītājiem Lielbritānijā gatavi māju moduļi tiek nogādāti kuģos no Rīgas ostas. Uzņēmums SIA “WT Terminal” veic ne tikai moduļu kraušanu kuģos, bet organizē visu loģistikas procesu, moduļu transportēšanai no ražotāja Ānē līdz pat uzkraušanai uz kuģa.

SIA “WT Terminal” termināļa vadītājs Andis Bunkšis: “Māju moduļu transportēšana, uzglabāšana un iekraušana kuģī ir komplicēts un darbietilpīgs process. Moduļi ir dažāda izmēra: maksimālais to garums ir 13,4 m, bet platumā tie var sasniegt 4,5 metrus. Katrs modulis ir iesaiņots speciālā iesaiņojumā, kas nedrīkst tikt sabojāts transportēšanas procesā. Lai ievērotu visas pasūtītāja prasības, no termināļa darbiniekiem tiek prasīts ārkārtīgi kvalitatīvs, rūpīgs un atbildīgs darbs. Jāņem vērā, ka pasūtītājam Lielbritānijā māju moduļi ir jāsaņem konkrētā secībā, līdz ar to tie noteiktā secībā arī jātransportē līdz ostai, jāuzglabā un jāiekrauj kuģī. Šo procesu nodrošināšanai nepieciešama līdz detaļām precīza plānošana, nerunājot nemaz par pedantisku termiņu ievērošanu. Turklāt mēs veicam visu loģistikas procesu, moduļu transportēšanai no ražotāja līdz ostai. Tas nozīmē vēl papildu prasību ievērošanu, ko normatīvie akti nosaka lielgabarīta kravu transportēšanai, piemēram, policijas konvoja nodrošināšanu, maršrutu saskaņošanu u.c.”

 Moduļu mājas pieder pie tā saucamajām negabarīta vai projekta kravām, kas ir viens no ģenerālkravu veidiem Rīgas ostā. Projekta  kravu loģistikā specializējas vairāki Rīgas ostas termināļi. Iespēja kvalitatīvi veikt šādu specifisku kravu transportēšanu, pārkraušanu un glabāšanu ir viena no Rīgas ostas priekšrocībām, jo to nebūt nevar izdarīt visās ostās un visos termināļos. Galvenie priekšnoteikumi projekta kravu apstrādei ir nepieciešamās tehnikas klātbūtne terminālī, atbilstoša lieluma un atbilstoši ierīkota teritorija, bet pats galvenais – pieredzējuši, izaicinājumiem un ātrai reaģēšanai gatavi darbinieki.

Rīgas brīvostas pārvaldes Vides un attīstības departamenta direktore Inita Luna: “Esam gandarīti, ka ostas uzņēmumi piesaista ostai Latvijas izcelsmes augstas pievienotās vērtības kravas, kā arī atbildīgi un kvalitatīvi realizē sarežģītus loģistikas projektus. Tas pierāda ka Rīgas ostas uzņēmumos strādā lieliski loģistikas speciālisti un augsti kvalificēti termināļu darbinieki. Šādu Latvijas izcelsmes, augstas pievienotās vērtības un ekoloģiski tīru kravu ienākšana Rīgas ostā veicina ostas attīstību stratēģiskajos plānos noteiktajā virzienā un samazina atkarību no tranzīta. No Rīgas brīvostas pārvaldes puses cenšamies sniegt uzņēmējiem visu nepieciešamo atbalstu un radīt pēc iespējas labāku biznesa vidi arvien sarežģītāku projektu veikšanai.”