Konstruktīva saruna ar Bolderājas iedzīvotājiem par ostas darbības radīto smaku samazināšanu

  • Drukāt

Šonedēļ Latvijas Jūras akadēmijas telpās norisinājās pirmais no iedzīvotāju forumiem “Ostas teritorijā radītā gaisa piesārņojuma izraisīto smaku mazināšana”. Uz šo forumu bija aicināti ierasties Bolderājas iedzīvotāji, lai kopā ar Rīgas brīvostas pārvaldes, ostas termināļu un kontrolējošo iestāžu pārstāvjiem risinātu jautājumus par gaisa piesārņojuma radītām smakām ostas tuvumā un iespējām to mazināšanai. Forumā piedalījās Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes, Rīgas Domes Mājokļu un vides departamenta, Rīgas brīvostas pārvaldes un Bolderājā izvietoto ostas termināļu SIA “Freja” un SIA “WT Terminal” pārstāvji.

Foruma laikā Valsts vides dienesta, Rīgas Domes un Rīgas brīvostas pārvaldes pārstāvji sniedza informāciju par gaisa piesārņojuma un smaku radītajām problēmām un savu dienestu darbībām smaku apzināšanai un mazināšanai. Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta vadošais pētnieks Jānis Kleperis no zinātniskā viedokļa pastāstīja par smaku veidošanos, to uztveri un sarežģīto mērīšanas procesu.  Šī informācija palīdzēja tuvoties kopējai izpratnei par problēmām, konstruktīvākiem risinājumiem un diskusijās balstīties uz faktiem nevis emocijām vai katras puses subjektīvo uztveri.

Stāsta Rīgas brīvostas pārvaldes Vides dienesta vadītājs Vilis Avotiņš: “Neraugoties uz iedzīvotājus satraucošo jautājumu, saruna izvērtās pietiekoši konstruktīva. Uzskatu, ka sadarbojoties visām pusēm mums izdevās identificēt problēmas cēloni un rast reālus risinājumus. Līdz šim uzskatījām, ka Bolderājas iedzīvotājiem nebūtu lielu iemeslu sūdzēties par smaku izplatību no ostas, jo šinī Daugavas pusē nav ne lielu naftas, ne ķīmisko kravu vai ogļu termināļu. Par to liecināja arī Valsts vides dienesta dati, kur sūdzības par smakām no Bolderājas iedzīvotājiem nebija saņemtas. Taču diskusijas gaitā izrādījās, ka iedzīvotāji reizēm cieš no ķīmiskas vielas smakas, kuru izmanto kokmateriālu impregnēšanai. Šādus kokmateriālus pārkrauj ostas uzņēmums SIA “WT Terminal”.  Gribētu izteikt lielu atzinību termināļu pārstāvjiem un īpaši SIA “WT Terminal” pārstāvim, par aktīvu līdzdalību diskusijā un gatavību veikt pasākumus smaku mazināšanai. Tikai pateicoties termināļu iesaistei izdevās noskaidrot iedzīvotājus traucējošās smakas cēloni. Tāpat arī SIA “WT Terminal” nāca klajā ar risinājumiem smakas mazināšanai un izteica gatavību runāt ar piegādātājiem par impregnēto kokmateriālu iepakošanu, vai iespēju izmantot mazāku daudzumu impregnējošās vielas. Pēc uzņēmuma pārstāvja teiktā, šādi impregnēti kokmateriāli veido tikai 5% no terminālī pārkrauto kokmateriālu apjoma. Ja tiktu izstrādāti normatīvie akti, kas regulētu vai pat aizliegtu darbības ar šādi ķīmiski apstrādātiem kokmateriāliem konkrētās teritorijās, tad terminālis bez ierunām ievērotu normatīvos aktus vai pat būtu pilnībā gatavs atteikties no šādu kravu pārkraušanas.”

Nākamo iedzīvotāju forumu norise plānota 23. augustā Kundziņsalas iedzīvotājiem un 25. augustā Vecmīlgrāvja iedzīvotājiem.