Meklēt

Latvijas Jūras akadēmijas studenti iziet praksi Rīgas brīvostas pārvaldē

Īstenojot savas sociālās atbildības politikas virzienu “Atbalsts jūrniecības izglītībai” Rīgas brīvostas pārvalde (RBP) katru gadu dod iespēju Latvijas Jūras akadēmijas (LJA) studentiem iziet praksi dažādās ostas pārvaldes struktūrvienībās. Šogad RBP krasta praksi iziet pieci Latvijas Jūras akadēmijas Ostu un kuģošanas vadības programmas dažādu kursu studenti.

LJA nu jau 4. kursa Ostu un kuģošanas vadības programmas studente Kristīne Birģele:

“Esmu ļoti apmierināta, ka man šogad ir iespēja iziet praksi Rīgas brīvostas pārvaldē. Šī ir vislabākā vieta, kur gūt priekšstatu un iepazīties ar ostas darbu kopumā. Pagājušajā gadā praksi izgāju ostas termināli, kur ieguvu vairāk praktisku pieredzi par darbu ostā. Taču strādājot uzņēmumā, vai pat studējot ostu vadību nevar īsti stādīties priekšā, cik komplicēta ir ostas darbība, un cik daudzi faktori to ietekmē. Tā kā mana prakses vieta ir RBP centrālais sekretariāts, tad šeit katru dienu sastopos ar jautājumiem no pilnīgi atšķirīgam nozarēm - sākot no kuģošanas, būvniecības vai loģistikas un beidzot ar vides aizsardzību, tieslietām un finansēm. Ir jāsadarbojas gan ar privātiem uzņēmumiem, gan ar visdažādākajām valsts un pašvaldības iestādēm un pat jāatbild uz visneiedomājamākajiem iedzīvotāju jautājumiem. Man ir draudzīgi, atsaucīgi un, galvenais, zinoši kolēģi, no kuriem daudz varu mācīties.

Lai arī manu nonākšanu Latvijas Jūras akadēmijā varu nosaukt par nejaušu, galarezultātā man ļoti patīk tas ko studēju. Pārsvarā cilvēkiem ir maldīgs priekšstats, ka Jūras akadēmijā studē tikai tie, kas vēlas braukt jūrā un strādāt uz kuģiem. Īstenībā šeit studējot var iepazīt visdažādākās nozares – gan  visu, kas saistīts ar jūras transportu, gan loģistiku, menedžmentu un vides aizsardzību. Man patīk, ka iespējams iepazīt interesantas, nestandarta, šauras specialitātes, par kurām daudzi pat nezina.  Manuprāt, dzīvojot Latvijā, kurā ir ostas un attīstītas jūras transporta un loģistikas nozares, ir jāizmanto iespējas apgūt specialitātes saistītas ar šīm nozarēm. Es pati  domāju pēc LJA beigšanas  strādāt vai nu kuģu brokerēšanas, vai  vides aizsardzības jomā.”

Dokumentu iesniegšana studijām Latvijas Jūras akadēmijā iespējama vēl līdz 29. jūlijam. Sīkāka informācija  http://www.latja.lv/aktualitates/uznemsana_lja_julija