Meklēt

Iespējams iepazīties ar "Baltic Oil Terminal" ietekmes uz vidi novērtējumu

Līdz 15.augustam interesentiem iespējams iepazīties ar "Baltic Oil Terminal" (BOT) Daugavgrīvas naftas termināla ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) darba ziņojumu Rīgas brīvostas pārvaldē (Kapaka bulvārī 12).

Darba ziņojuma sabiedriskā apspriešana notiks šā gada 2.augustā plkst.16 Rīgā, Rīgas brīvostas pārvaldes (RBP) biroja konferenču zālē. Publiskos priekšlikumus IVN valsts birojam var iesniegt līdz 15.augustam.