Jūras administrācija plāno ieviest automātisko kuģu identifikācijas sistēmu

  • Drukāt

Latvijas jūras administrācija ir iecerējusi līdz 2006.gadam ieviest kuģu automātisko identifikācijas sistēmu (AIS), kā to paredz starptautiskās konvencijas.

Izmantojot AIS, iespējams iegūt pilnīgu informāciju par to, kā notiek kuģu kustība, uzzināt pamatinformāciju par katru kuģi, kas peld Latvijas ūdeņos - kuģa nosaukumu, kravu, uz kurieni kuģis dodas un citus parametrus. Lai šādu AIS ieviestu, nepieciešama speciāla aparatūra krastā un uz kuģiem, bet LJA, izveidojot vispasaules jūras negadījumu un drošības sakaru sistēmu (Global Maritime Distress and Safety System - GMDSS) Latvijā, ielikusi pamatu arī AIS izveidei.