01.06.2010.

Finanšu ministrija apstiprināšanai Eiropas Komisijā (EK) ir iesniegusi Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda lielo infrastruktūras projektu par Rīgas ostas aktivitāšu pārcelšanu no pilsētas centra uz Krievu salu un tur nepieciešamās infrastruktūras attīstību.

Projekta kopējās izmaksas ir ~ 130 miljoni latu, no tiem ~ 75 miljoni latu ir Rīgas Brīvostas pārvaldes finansējums, bet ~ 54 miljoni latu Kohēzijas fonda finansējums.

Projekta galvenais mērķis ir novērst ostas aktivitāšu izraisīto vides degradāciju, jo šobrīd lielākā daļa Rīgas Brīvostas aktivitāšu notiek Andrejostā un Eksportostā, kas atrodas Rīgas vēsturiskā centra tiešā tuvumā Daugavas Ziemeļu krastā.

Ostas terminālus plānots pārcelts uz līdz šim neizmantotu teritoriju Krievu salas ziemeļu daļā, kas to darbībai būtu piemērotāka. Tā no pilsētas centra un Daugavas labā krasta uz Krievu salu tiktu pārcelta daļa ostas aktivitāšu, līdzsvarojot pārvadājumus abos Daugavas krastos un samazinot kravas kuģu kustību Rīgas centra tuvumā.

Ostas infrastruktūras izveide aptver 56 ha lielu teritoriju, kas tiks aprīkota ar 4 beramkravu (ogles, metāls, rūda u.c.) pārkraušanas piestātnēm. Projekts paredz arī visu nepieciešamo autoceļu un dzelzceļa pievadceļu un inženiertehnisko komunikāciju izbūvi ostas robežās.

Paredzēts, ka osta savu darbību Krievu salā sāks 2014. gadā. Nedz projekta īstenošanas laikā, nedz pēc tā pabeigšanas transporta plūsma Rīgas un Pierīgas teritorijās netiks apgrūtināta.

Kopumā šobrīd Latvija EK ir iesniegusi sešus lielos ES fondu projektus (piecus satiksmes nozarē un vienu vides nozarē).

Detalizētāku informāciju par lielajiem ES fondu projektiem skatīt sadaļā "2007.-2013.gada plānošanas perioda lielie projekti".

Informācijas sagatavotājs:
Agnese Beļkeviča
Komunikācijas nodaļa
Tālr. 67083938
Agnese.Belkevica [at] fm.gov.lv

Oriģinālraksts