Meklēt

Paraksta Rīgas un Rijekas ostu sadarbības memorandu

Šodien Rijekā Valsts prezidenta Valda Zatlera valsts vizītes laikā Horvātijā tika parakstīts Rīgas un Rijekas ostu sadarbības līgums.

Līgumu no Latvijas puses parakstīja Rīgas brīvostas pārvaldnieks Leonīds Loginovs, bet no Horvātu puses - Rijekas ostas pārvaldes izpilddirektors Bojans Hlača.

Dokumenta mērķis ir izveidot ilglaicīgu starptautisku sadarbību starp ostām, izmantojot abu pušu zināšanas un pieredzi ostu nozarē, kā arī attīstīt tirdzniecības un biznesa attiecības starp valstīm kopumā. Iniciatīvu par līguma parakstīšanu izteica Rijekas ostas pārvalde.

Līgums paredz informācijas apmaiņu ostu vadības sfērā, tai skaitā, statistikas datu apmaiņu, informāciju par ostas infrastruktūras attīstības projektiem un tirgus pētījumus par ostu attīstības perspektīvām, kā arī jaunu tehnisko un finanšu resursu piesaistīšanas iespēju analīzi ostu nozarē.

Tāpat līgums paredz abu ostu darba grupu veidošanu ar mērķi apmeklēt ostas apmācību nolūkā.

Saprašanās memorands paredz arī tirdzniecības un biznesa attiecību reklamēšanu ostās.