Meklēt

Rīgas brīvostas pārvalde iesniedz sūdzību Valsts kontroles padomē

Šodien Rīgas brīvostas valdes ārkārtas sēdē tika izskatīts Valsts kontroles revīzijas ziņojums. Rīgas brīvostas pārvalde uzskata, ka ar atsevišķiem revīzijā ietvertajiem secinājumiem ir aizskartas Rīgas brīvostas pārvaldes tiesības un tiesiskās intereses. Valdes locekļi, pamatojoties uz Valsts kontroles likuma 64.panta 1.daļu, nolēma akceptēt sūdzības iesniegšanu Valsts kontroles padomē.

Pamatojoties uz iepriekš minēto informāciju, lēmums par revīzijas ziņojuma apstiprināšanu nav stājies spēkā, un ziņojumā iekļautai informācijai ir ierobežotas pieejamības statuss.