Meklēt

Izbeidz tiesvedību SM un "Kuģu remonta bāzes" strīdā par tiesībām uz kuģu piestātni Andrejostā

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta šodien izbeidza tiesvedību Satiksmes ministrijas (SM) un Rīgas Brīvostas pārvaldes (RBP) prasības lietā pret uzņēmumu "Kuģu remonta bāze" par īpašuma tiesībām uz kuģu piestātni Andrejostā, Andrejsalas ielā 4.

Tiesvedība izbeigta, jo procesa dalībniekiem izdevies noslēgt izlīgumu, kas paredz, ka strīdus piestātne tiek reģistrēta uz valsts vārda un nodota RBP valdījumā.