Meklēt

Rīgas Brīvostas pārvalde un Santandēras ostas pārvalde šodien parakstīja starptautisku sadraudzības līgumu

Šodien Rīgas brīvostas pārvaldes telpās tika parakstīts starptautisks sadraudzības līgums starp Rīgas brīvostas un Santandēras ostas (Kantabrija, Spānija) pārvaldēm, kas paredz izveidot stabilu institucionālās sadarbības modeli starp abām ostu pārvaldēm.

Sadraudzības līgums nosaka informācijas apmaiņu, darba grupu izveidi, kas darbotos arī kā labas gribas sūtņi starp abām ostām, un kopīgu pētījumu veikšanu, kuru mērķis ir analizēt iespējas, kā piesaistīt jaunus tehniskos un finansu līdzekļus, veidojot kopuzņēmumus un slēdzot citus tirdzniecības līgumus, lai veicinātu tirdzniecību un citas ar ostām saistītas aktivitātes. Pirms līguma parakstīšanas notika Rīgas brīvostas prezentācija, kurā Santandēras ostas delegācija tika iepazīstināta ar Rīgas brīvostas darbību un attīstības iespējām. Sadraudzības līgumu no Rīgas brīvostas puses parakstīja Gundars Bojārs - Rīgas brīvostas valdes priekšsēdētājs un no Santandēras ostas puses Fernando Garsia Peres – Santandēras ostas pārvaldes prezidents, klātesot Rīgas brīvostas valdes locekļiem, pārvaldniekam, Rīgas Domes pārstāvjiem un Rīgas brīvostas pārvaldes departamentu direktoriem. Pēc līguma parakstīšanas pie Rīgas brīvostas pārvaldes ēkas abu sadraudzības līguma pušu pārstāvji kā simbolu veiksmīgai sadarbībai kopīgi iestādīja ozolu. Santandēras delegācijas vizītes programmā ir paredzēts brauciens pa Rīgas brīvostu, Kuģu satiksmes vadības centra apmeklēšana, tikšanās ar Brīvostas kapteini Delvera kungu, kā arī kopīgas pusdienas.