Meklēt

Loginovs ievēlēts par Starptautiskās Ostu asociācijas izpildkomitejas locekli

Starptautiskajā ostu asociācijā (IAPH) ir notikušas izpildkomitejas pārvēlēšanas un Rīgas brīvostas pārvaldnieks ir ievēlēts par tās locekli.

IAPH šobrīd ir apvienojušies 230 regulārie dalībnieku – vadošo ostu no 90 pasaules valstīm. 2002.gadā IAPH dalībnieku ostas apkalpoja kopā 7.1 miljardus tonnu kravu – kas sastāda ap 60% no visas pasaules jūras tirdzniecības.

Ostu pārvaldnieki, direktori un vadītāji tiek pārstāvēti IAPH, lai veicinātu un uzlabotu viņu kopīgo lietu un intereses.
Lai sasniegtu savus mērķus, IAPH cenšas izpildīt sekojošu misiju:
  • Sekmēt starptautisko ostu un jūrniecības industrijas attīstību, veicinot sadarbību starp dalībniekiem, lai veidotu vēl savstarpēji saistītākas partnerattiecības starp pasaules ostām, tādejādi sekmējot mieru pasaulē un cilvēces labklājību; un
  • Nodrošināt to, ka industrijas intereses un viedokļi tiek pārstāvēti starptautiskajās organizācijās, kas saistītas ar starptautisko tirdzniecību un transportēšanu regulējošo normatīvo aktu izstrādi, un ka tie tiek iekļauti šo organizāciju likumdošanas projektos;
  • Sekmēt starptautisko ostu un jūrniecības industrijas attīstību, veicinot sadarbību starp dalībniekiem, lai veidotu vēl savstarpēji saistītākas partnerattiecības starp pasaules ostām, tādejādi sekmējot mieru pasaulē un cilvēces labklājību;