Nr. Iepirkuma priekšmets Publikācijas datums Beigu datums Statuss
RBP 2022/5 Rīgas brīvostas pārvaldes darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojumu iegāde Iepirkums noslēdzies
RBP 2022/21 Kuģu satiksmes vadības sistēmas audits un konsultāciju atbalsts jaunas sistēmas iegādei Pārtraukta iepirkuma procedūra
RBP 2022/17 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS) izstrāde Iepirkums noslēdzies
2022/15 Griezto ziedu, ziedu un svētku kompozīciju iegāde Rīgas brīvostas pārvaldes vajadzībām Procesā
RBP_2022/52 Darba apģērbi Kapteiņdienesta un Kuģu satiksmes vadības centra darbiniekiem Iepirkums noslēdzies
RBP_2022/14 Elektroenerģijas iegāde Iepirkums noslēdzies
RBP_2022/12A Dabasgāzes iegāde Iepirkums noslēdzies
RBP 2022/68_ES_ERAF Darbgaldu un instrumentu piegāde Ķīpsalas jahtu ostā Iepirkums noslēdzies
RBP 2022/18B Ostas informācijas sistēmas funkcionalitātes paplašināšana Pārtraukta iepirkuma procedūra
RBP 2022/69A Tilta pār Sarkandaugavu Kundziņsalā pārbūves būvprojekta ekspertīzes veikšana Iepirkums noslēdzies
2022/14 Akumulatoru baterijas Kuģu satiksmes vadības sistēmas VTS9760 nepārtrauktiem barošanas avotiem (UPS) Pārtraukta iepirkuma procedūra
RBP 2022/50 Sienas un galda kalendāru izgatavošana Iepirkums noslēdzies
RBP_2022/62 Kuģu radīto atkritumu pieņemšanas pakalpojums Iepirkums noslēdzies
RBP 2022/44 Piestātnes MS-11, MS-12, MS-13 pārbūves būvprojekta ekspertīzes veikšana Iepirkums noslēdzies
RBP 2022/69 Tilta pār Sarkandaugavu Kundziņsalā pārbūves būvprojekta ekspertīzes veikšana Pārtraukta iepirkuma procedūra
2022/13 Ekran Systems programmatūras licenču uzturēšana 1 gadam Iepirkums noslēdzies
RBP_2022/40 Elektroapgādes pārbūve objektam Saivas ielā 40, Rīgā – transformatoru apakšstacijas jaunbūve un lietotāja 20kV kabeļlīnijas A-5822 atslēgšana Pārtraukta iepirkuma procedūra
RBP_2022/70 Rīgas brīvostas pārvaldes mantiskā ieguldījuma novērtēšana Pārtraukta iepirkuma procedūra
RBP 2022/18A Ostas informācijas sistēmas funkcionalitātes paplašināšana Pārtraukta iepirkuma procedūra
RBP_2022/12 Dabasgāzes iegāde Pārtraukta iepirkuma procedūra