Nr. Title Publikācijas datums Term Statuss
RBP 2022/3 Par Rīgas ostas zīmola identitātes izstrādi Pārtraukta iepirkuma procedūra
RBP 2022/45_ES_ERAF Papildu aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Ķīpsalas jahtu ostā jahtu servisa uzlabošanai Pārtraukta iepirkuma procedūra
RBP 2022/10 Rīgas brīvostas pārvaldes automobiļu brīvprātīgā (KASKO) un obligātā (OCTA) apdrošināšana Iepirkums noslēdzies
RBP 2021/54A Piecu jaunu elektromobiļu pilna servisa noma Iepirkums noslēdzies
RBP 2022/2 Komunikācijas pakalpojumu un konsultāciju sniegšana Iepirkums noslēdzies
RBP 2021/54 Piecu jaunu elektromobiļu pilna servisa noma Pārtraukta iepirkuma procedūra
30 Pasažieru iekāpšanas - izkāpšanas tuneļa Eksporta ielā 3a remonts Procesā
29 Datortehnikas rezerves daļu un materiālu piegāde Procesā
28 Automatizētu piekļuves kontrolieru izstrāde Procesā
RBP_2021/1A Kuģu radīto atkritumu pieņemšanas pakalpojums Procesā
RBP 2021/50A Kuģu vadības sistēmas VTS 9760 atbalsta pakalpojuma nodrošināšana Iepirkums noslēdzies
26 Griezto ziedu, ziedu un svētku kompozīciju iegāde Rīgas brīvostas pārvaldes vajadzībām Procesā
RBP_2021/53 Plastikāta karšu un karšu apdrukas printera lentu iegāde caurlaižu izgatavošanai Pārtraukta iepirkuma procedūra
27 8 (astoņu) kuģošanas drošību apdraudošu zemūdens objektu izcelšana un utilizācija Procesā
RBP 2021/4_ES_ERAF Papildu aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Ķīpsalas jahtu ostā, jahtu servisa uzlabošanai Pārtraukta iepirkuma procedūra
RBP 2021/3_ES_ERAF Papildu aprīkojuma piegāde un uzstādīšana jahtu ostā Matrožu ielā, Rīgā, jahtu servisa uzlabošanai Iepirkums noslēdzies
25 Ekran Systems programmatūras licences uzturēšana vienam gadam Procesā
24 Kalendāru izgatavošana Iepirkums noslēdzies
RBP 2021/5A Elektroenerģijas iegāde Procesā
23 Iepirkuma procedūra "Par 8 zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu reģistrēšanai zemesgrāmatā" Procesā