Identifikācijas numurs
RBP_2023/17
Publikācijas datums
Beigu datums
Tips
Atklāta iepirkuma procedūra
Statuss
Iepirkums noslēdzies
Apraksts

Pretendenti piedāvājumu atklātā iepirkuma procedūrā "Dabasgāzes iegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr. RBP_2023/17) var iesniegt ne vēlāk kā līdz 2023.gada 13. jūnijam, plkst. 10:00 pēc vietējā laika.

Komisija atver elektroniski iesniegtos piedāvājumus 2023.gada 13.jūnijā, plkst. 10:00.

Publikācija Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē: https://pvs.iub.gov.lv/show/739436

Piedāvājumi iesniedzami tikai elektroniski, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļvietnē pieejamās Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk - EIS) e-konkursu apakšsistēmu. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem atklātas iepirkuma procedūras nolikuma prasībām. 

Iepirkuma dokumenti ir pieejami: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/101705

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/101705

Adrese
Kalpaka bulv. 12
Kontaktpersona
Andris Frīdmanis
Kontakttālrunis
20015084
Saziņas e-pasts
Rezultāti

Par atklātas iepirkuma procedūras „Dabasgāzes iegāde” (id. Nr. RBP_2023/17) uzvarētāju noteikts   “Latvenergo” AS (Vienotais reģ. Nr. 40003032949), kurai piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības saskaņā ar nolikuma noteikumiem un iesniegto piedāvājumu - dabasgāzes iegādes cenu: 0,04589 EUR/kWh bez PVN.