Identifikācijas numurs
RBP_2023/14
Publikācijas datums
Beigu datums
Tips
Atklāta iepirkuma procedūra
Statuss
Iepirkums noslēdzies
Apraksts

Pretendenti piedāvājumu atklātā iepirkuma procedūrā "Kuģošanas līdzekļu noma” (iepirkuma identifikācijas Nr. RBP_2023/14) var iesniegt ne vēlāk kā līdz 2023.gada 12. jūnijam, plkst. 10:00 pēc vietējā laika.

Komisija atver elektroniski iesniegtos piedāvājumus 2023.gada 12.jūnijā, plkst. 10:00.

Publikācija Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē: https://pvs.iub.gov.lv/show/739286

Piedāvājumi iesniedzami tikai elektroniski, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļvietnē pieejamās Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk - EIS) e-konkursu apakšsistēmu. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem atklātas iepirkuma procedūras nolikuma prasībām. 

Iepirkuma dokumenti ir pieejami: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/101461

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Published/101461

Adrese
Kalpaka bulv. 12
Kontaktpersona
Inga Pole
Kontakttālrunis
67030842
Saziņas e-pasts
Rezultāti

Rīgas brīvostas pārvalde informē, ka iepirkuma līguma slēgšanas tiesības saskaņā ar atklātas iepirkuma procedūras “Kuģošanas līdzekļu noma” (id. Nr.RBP_2023/14) noteikumiem piešķirtas:

    1. par iepirkuma 1. daļu “Motorjahtas ar apkalpi noma” - SIA "DBO" reģ. Nr.40003720166, saskaņā ar nolikuma noteikumiem un pretendenta piedāvāto līgumcenu 1000,00 EUR/stundā bez PVN;

    2. par iepirkuma 2. daļu “Pasažieru kuģa (50 pasažieri) ar apkalpi noma” - Riga River Tour SIA reģ. Nr.40203034660, saskaņā ar nolikuma noteikumiem un pretendenta piedāvāto līgumcenu 200,00 EUR/stundā bez PVN;

    3. par iepirkuma 3. daļu “Pasažieru kuģa (150 pasažieri) ar apkalpi noma” - Riga River Tour SIA reģ. Nr.40203034660, saskaņā ar nolikuma noteikumiem un pretendenta piedāvāto līgumcenu 300,00 EUR/stundā bez PVN.