Identifikācijas numurs
RBP 2022/5
Publikācijas datums
Beigu datums
Tips
Atklāta iepirkuma procedūra
Statuss
Iepirkums noslēdzies
Apraksts

Pretendenti piedāvājumu atklātā iepirkuma procedūrā „Rīgas brīvostas pārvaldes darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojumu iegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr. RBP 2022/5), var iesniegt līdz 2022. gada 30. decembrim plkst.10:00 pēc vietējā laika.

Iepirkuma galvenā priekšmeta CPV (Common Procurement Vocabulary – kopējā iepirkuma vārdnīca) nomenklatūras kods: 66512200-4 Veselības apdrošināšanas pakalpojumi (Health insurance services).

Publikācija Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē: https://pvs.iub.gov.lv/show/718733

Piedāvājumi iesniedzami tikai elektroniski, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļvietnē pieejamās Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk - EIS) e-konkursu apakšsistēmu. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem atklātas iepirkuma procedūras nolikuma prasībām. 

Iepirkuma dokumenti ir pieejami: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/93114  

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/93114

Adrese
Kalpaka bulv. 12
IUB publikācijas datums
Kontaktpersona
Personāla nodaļas vadītāja Olita Gailīte
Kontakttālrunis
67030808
Saziņas e-pasts
Rezultāti

Publikācija Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē: https://pvs.iub.gov.lv/show/724334