Identifikācijas numurs
RBP 2022/68_ES_ERAF
Publikācijas datums
Beigu datums
Tips
Atklāts konkurss
Statuss
Iepirkums noslēdzies
Apraksts

Pretendenti piedāvājumu atklātam konkursam „Darbgaldu un instrumentu piegāde Ķīpsalas jahtu ostā” (iepirkuma identifikācijas Nr. RBP 2022/68_ES_ERAF), var iesniegt līdz 2022. gada 25. novembra plkst.10:00 pēc vietējā laika.

Publikācija Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē: https://pvs.iub.gov.lv/show/712589

Piedāvājumi iesniedzami tikai elektroniski, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļvietnē pieejamās Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk - EIS) e-konkursu apakšsistēmu. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem atklātas iepirkuma procedūras nolikuma prasībām.

Iepirkuma dokumenti ir pieejami:  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/90177

Piedāvājuma iesniegšanas vieta:  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/90177

 

Adrese
Kalpaka bulv. 12
IUB publikācijas datums
Kontaktpersona
Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Austrumbaltijas jahtu ostu tīkla pilnveidošana un popularizēšana (Improvement and promotion of the East Baltic Coast harbours network) / EASTBALTIC HARBOURS” vadītājs Gatis Kristaps.
Kontakttālrunis
29411258
Saziņas e-pasts
Rezultāti

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu - sabiedriskie pakalpojum: https://pvs.iub.gov.lv/show/731159