Identifikācijas numurs
RBP_2022/40
Publikācijas datums
Beigu datums
Tips
Atklāta iepirkuma procedūra
Statuss
Pārtraukta iepirkuma procedūra
Apraksts

Pretendenti piedāvājumu atklātā iepirkuma procedūrā „Elektroapgādes pārbūve objektam Saivas ielā 40, Rīgā – transformatoru apakšstacijas jaunbūve un lietotāja 20kV kabeļlīnijas A-5822 atslēgšana” (iepirkuma identifikācijas Nr. RBP 2022/40), var iesniegt līdz 2022. gada 28. septembra plkst.10:00 pēc vietējā laika.

Publikācija Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē: https://pvs.iub.gov.lv/show/708021

Piedāvājumi iesniedzami tikai elektroniski, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļvietnē pieejamās Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk - EIS) e-konkursu apakšsistēmu. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem atklātas iepirkuma procedūras nolikuma prasībām. 

Adrese
Kalpaka bulv. 12
Kontaktpersona
Jeļena Krēsle
Kontakttālrunis
67030858
Saziņas e-pasts
Rezultāti

Ievērojot, ka pretendentu piedāvātā līgumcena iepirkuma priekšmetam pārsniedz Pasūtītāja budžetā pieejamo līdzekļu apjomu šim iepirkumam, ievērojot nolikuma 15.5.punktu, iepirkuma komisija 05.10.2022. nolēma pārtraukt atklātu iepirkuma procedūru “Elektroapgādes pārbūve objektam Saivas ielā 40, Rīgā – transformatoru apakšstacijas jaunbūve un lietotāja 20kV kabeļlīnijas A-5822 atslēgšana” (id. Nr. RBP_2022/40).