Identifikācijas numurs
RBP 2021/3_ES_ERAF
Publikācijas datums
Beigu datums
Tips
Atklāts konkurss
Statuss
Procesā
Apraksts

Pretendenti piedāvājumu atklātam konkursam „Papildu aprīkojuma piegāde un uzstādīšana jahtu ostā Matrožu ielā, Rīgā, jahtu  servisa uzlabošanai” (iepirkuma identifikācijas Nr. RBP 2021/3_ES_ERAF), var iesniegt līdz 2021. gada 29. novembra plkst.10:00 pēc vietējā laika.

Piedāvājumi iesniedzami tikai elektroniski, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļvietnē pieejamās Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk - EIS) e-konkursu apakšsistēmu. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem atklātas iepirkuma procedūras nolikuma prasībām.

Iepirkuma dokumenti ir pieejami: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/63218

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/63218

Adrese
Kalpaka bulv. 12
IUB publikācijas datums
Kontaktpersona
Projekta vadītājs Gatis Kristaps
Kontakttālrunis
+371 29411258
Saziņas e-pasts
info@rop.lv