Identifikācijas numurs
RBP_2021/53
Publikācijas datums
Beigu datums
Tips
Atklāta iepirkuma procedūra
Statuss
Pārtraukta iepirkuma procedūra
Apraksts

Pretendenti piedāvājumu atklātai iepirkuma procedūrai „Plastikāta karšu un karšu apdrukas printera lentu iegāde caurlaižu izgatavošanai” (iepirkuma identifikācijas Nr. RBP_2021/53), var iesniegt līdz 2021. gada 9. novembra plkst.10:00 pēc vietējā laika.

Piedāvājumi iesniedzami tikai elektroniski, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļvietnē pieejamās Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk - EIS) e-konkursu apakšsistēmu. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem atklātas iepirkuma procedūras nolikuma prasībām.

Iepirkuma dokumenti ir pieejami: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/65169.

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/65169

Adrese
Kalpaka bulv. 12
Kontaktpersona
Ostas policijas Caurlaižu izsniegšanas nodaļas vadītāja Jana Zālīte
Kontakttālrunis
67090760
Saziņas e-pasts
jana.zalite@rop.lv
Rezultāti

2022.gada 18.februāra iepirkuma komisijas sēdē, pamatojoties uz Ministru kabineta 28.03.2017. noteikumu Nr. 187 "Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 234.punktu, tika pieņemts lēmums pārtraukt atklātu iepirkuma procedūru „Plastikāta karšu un karšu apdrukas printera lentu iegāde caurlaižu izgatavošanai”, identifikācijas numurs RBP_2021/53.

            Pārtraukšanas pamatojums – būtisku grozījumu nepieciešamība iepirkuma nolikumā: HID plastikāta karšu tehniskajā specifikācijā nav iekļautas visas pasūtītājam nepieciešamās HID plastikāta karšu tehniskās prasības.