Tue, 10/23/2018 - 13:38

Vērienīgā Krievu salas termināļa attīstības projekta otrais posms - papildu infrastruktūras izbūves darbi tuvojas noslēgumam un vairs nav tālu brīdis, kad akmeņogļu pārkraušana no Rīgas centram pietuvinātajām teritorijām tiks novirzīta uz jauno multifunkcionālo termināli Krievu salā.  Sividora SIA “STREK” nomas teritorijā papildu infrastruktūras izbūves darbi ir jau pilnībā pabeigti. Izbūvētas nepieciešamās inženierkomunikācijas, kravu laukumi, sliežu pievadceļi, kā arī vēju slāpējošs žogs vides prasību ievērošanai. Uzņēmums šobrīd aktīvi veic tehnoloģisko iekārtu piegādi un montāžu.

Ogļu kraušanas tehnoloģiskais process jaunajā Krievu salas terminālī pilnībā atšķirsies no tā, ko esam pieraduši redzēt pašreizējās ogļu pārkraušanas teritorijās.  Stāsta Rīgas Brīvostas pārvaldes Infrastruktūras attīstības departamenta projektu vadītāja Sanita Kaire: “Vagonu izkraušana jaunajā terminālī notiks slēgtā telpā, kurā jau pašreiz ir uzstādīta vagonu apgāšanas iekārta. Tā automatizēti apgāzīs vagonus ar 3 līdz 5 minūšu intervālu. Ogles no vagoniem tiks izbērtas pazemes tvertnēs caur sietu mehānismu, kas ļaus ogles vienlaicīgi arī šķirot. Pēc sašķirošanas vairākās frakcijās, ogles pa vairāku simtu metru garu, slēgtu konveijera līniju dosies tieši uz kuģi vai glabāšanas laukumu.

Kā iepriekš ziņots,  lai stingri ievērotu visas vides aizsardzības prasības un nepasliktinātu Krievu salas teritorijai piegulošo pilsētas apkaimju iedzīvotāju dzīves kvalitāti, kravu laukumus  Krievu salas termināļu teritorijā ieskaus 23 metrus augsts putekļu žogs. Šī grandiozā vēju aizturošā būve nodrošinās to, ka ogļu putekļi neizplatās apkārtējā vidē. Vēja žogs katra stividora teritorijā būs orientējoši kilometru garš. Turklāt putekļu veidošanos ogļu uzglabāšanas laukumos mazinās arī ogļu pastāvīga mitrināšana – laistīšana ar ūdeni siltajā gadalaikā un apbēršana ar sniegu ziemas periodā, izmantojot speciālus sniega lielgabalus.

Ka ir norādījis vides eksperts Valdis Felsbergs, kurš 2010. gadā veica Krievu salas projekta ietekmes uz vidi novērtējumu, kā arī 2015. gadā papildu novērtējumu koriģētajai iecerei– galvenais ieguvums ir nevis tas, ka ogļu termināļi tagad no vienas vietas pārceļas uz otru, bet tas, ka Krievu salā tiek veidotas mūsdienīgas, maksimāli tīras tehnoloģijas.