Wed, 05/24/2017 - 17:08

 

Rīgas brīvostas pārvalde (RBP) ir uzsākusi projekta “Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu” realizāciju, kas ietver tilta pār Sarkandaugavas atteci un tā pievedceļu izbūvi Sarkandaugavā un Kundziņsalā. Šodien Rīgas Brīvostas valdes sēdē tika apstiprināti atklāta iepirkuma konkursa "Satiksmes pārvada no Tvaika ielas uz Kundziņsalu būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība" rezultāti, tādējādi tuvākajā laikā varēs uzsākt tehniskā projekta izstrādes darbus.

Projekts “Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu” paredz nodrošināt tiešu Kundziņsalas savienojumu ar Rīgas pilsētas arteriālo ceļu tīklu, uzlabot transporta mobilitāti ostas teritorijā, kā arī kravu transporta un iedzīvotāju piekļuvi Kundziņsalai. Projekts tiek īstenots, piesaistot ES Kohēzijas fonda specifiskā atbalsta līdzfinansējumu, kas ir paredzēts, lai īstenotu pasākumus drošības līmeņa uzlabošanai Latvijas lielajās ostās un novērstu problemātisko punktu radītos ierobežojumus. Būvprojekta izstrādi paredzēts veikt līdz 2018.gada beigām, pēc tam uzsākot būvniecības darbus. Saskaņā ar atklāta konkursa rezultātiem, būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību veiks personu apvienība “SIA “Vektors T” un SIA “BRD Projekts””.

Kundziņsala ir brīvostas teritorija, kurā pašlaik notiek visstraujākā ostas termināļu attīstība, bet šobrīd tai nav tieša savienojuma ar Rīgas pilsētas arteriālo ceļu tīklu un kravu nogādāšanai Kundziņsalā tiek izmantots tikai viens tilts. Strauji pieaugot kravu plūsmai, tas kļūst par šķērsli ostas darbībai un attīstībai. Tā kā Kundziņsalā attīstās galvenokārt konteineru pārkraušanas termināļi un loģistikas centri, tad laba autoceļu infrastruktūra ir ļoti nozīmīga. Jauna tilta izbūve uz Kundziņsalu nodrošinās nepieciešamo kravu plūsmu, kā arī samazinās troksni, vibrācijas un gaisa piesārņojumu Kundziņsalas dzīvojamā rajonā. Kundziņsalas iedzīvotājiem ostas autotransporta plūsma kļūs mazāk traucējoša un būs iespējas plānot jaunus sabiedriskā transporta maršrutus.

Savienojums ar Kundziņsalu ir arī loģisks papildinājums Rīgas domes uzsāktajam Tvaika ielas rekonstrukcijas projektam, kura mērķis ir transporta plūsmas novirzīšana tālāk no dzīvojamiem rajoniem un tādas ceļu infrastruktūras izveidošana, kas novērstu sastrēgumus, troksni un gaisa piesārņojumu. Rīgas brīvostas pārvaldes Attīstības departamenta direktors Ivo Dubkevičs: “Rīgas brīvostas pārvaldes projekts - tilts no Sarkandaugavas uz Kundziņsalu, kopā ar Rīgas domes Satiksmes departamenta īstenoto Tvaika ielas rekonstrukciju un satiksmes pārvada izbūvi pāri dzelzceļa sliežu ceļam starp Viestura un Tvaika ielām nodrošinās to, ka pēc dažiem gadiem kravu transports gan uz ostas termināļiem gan uz uzņēmumiem Eksportostā un Andrejsalā apbrauc Rīgas pilsētas centru.”

Plānots, ka darbi pie pārvada būvniecības būtu jāpaveic 2 būvniecības sezonu laikā, līdz ar to tā nodošana ekspluatācijā varētu notikt līdz 2022. gadam.