Tue, 09/13/2016 - 16:57

foto: A.Liepiņš

Rīgas brīvostas pārvalde (RBP), realizējot sociālās atbildības politiku par ostas apkaimju iedzīvotāju un ostas sadarbību, ir pabeigusi vairākus projektus Kundziņsalas teritorijā. Šī gada laikā ir  nodrošināta un labiekārtota iedzīvotāju piekļuve Sarkandaugavai. Ir ierīkota pludmale, kā arī izcirsti koki un krūmi atpūtas zonā. Ir sniegts tehnisks atbalsts iedzīvotāju biedrībai “Kundziņsala” volejbola laukuma izveidošanai. RBP ir izstrādājusi, saskaņojusi visās atbildīgajās instancēs un pieņēmusi jaunus noteikumus dzelzceļa kustībai  Kundziņsalā. Jaunie noteikumi paredz ātrāku vilcienu kustību, kuras rezultātā ir pieaudzis vagonu grupēšanas ātrums. Praktiskais ieguvums Kundziņsalas iedzīvotājiem ir būtiski samazinājies stāvēšanas laiks pie dzelzceļa pārbrauktuves 6. šķērslīnijā.  Pašreiz tiek risināts jautājums par dzelzceļa joslas norobežošanu gar dzīvojamo rajonu, lai mazinātu trokšņus, putekļus un uzlabotu ainavu.

Visa Kundziņsala ir iekļauta Rīgas ostas teritorijā. Termināļu darbībai izdevīgā novietojuma dēļ, Kundziņsala ir viens no rajoniem ar visstraujāko industriālo attīstību. Pēdējo gadu laikā Kundziņsalā darbību uzsākuši divi jauni jaudīgi ostas termināļi. Šajā teritorijā atrodas lielākais Rīgas ostas konteineru terminālis un darbību attīsta vairāki strauji augoši uzņēmumi, kas piedāvā konteineru uzglabāšanu, pārkraušanu, kravu apstrādi un slēgtās noliktavas. Plānos ir vēl vairāki jauni termināļi, noliktavas un loģistikas parki.

Attīstot ostas darbību Kundziņsalā, RBP allaž patur prātā, ka Kundziņsalā ir arī vēsturiski izveidojies dzīvojamais rajons, kura iedzīvotājiem nākas sadzīvot ar dzīvesvietas tiešā tuvumā strauji augošu industriālo darbību. Lai risinātu problēmas un censtos mazināt sekas, kuras ostas industriālie procesi atstāj uz ostas teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju dzīves kvalitāti, viens no RBP sociālās atbildības politikas uzdevumiem paredz ciešu sadarbību ar ostas apkaimju iedzīvotājiem. Gadu gaitā ir izstrādāts efektīvs sadarbības modelis ar iedzīvotāju biedrību starpniecību. Veicinot konstruktīvu sadarbību, iedzīvotāji tiek aicināti saprast, ka RBP nevar apturēt ostas darbību un attīstību. Toties ar iedzīvotāju biedrību starpniecību iedzīvotāji var informēt RBP par ostas attīstības radītajām problēmām un tad, piesaistot arī citas iesaistītās puses –  pašvaldību,  kontrolējošās institūcijas un ostas termināļus, meklēt risinājumus.

Paveiktie darbi Kundziņsalā ir apliecinājums, ka RBP sadarbība ar iedzīvotāju biedrībām, regulāra informācijas apmaiņa un konstruktīva problēmu risināšana dod pozitīvu rezultātu.