Infrastruktūra
Tilts pār Sarkandaugavu

2022. gada sākumā Rīgas brīvostas pārvalde uzsāka tilta pār Sarkandaugavu pārbūves projektēšanas un būvniecības darbus. Tilts, kas savieno Kundziņsalu ar Uriekstes ielu, ir būvēts laika posmā no 1979. līdz 1981. gadam, un ir vienīgais dzelzceļa tilts, kas nodrošina dzelzceļa kravu apgrozījumu ar Kundziņsalas teritoriju. Šobrīd, līdz jaunā satiksmes pārvada izbūvei no Tvaika ielas uz Kundziņsalu, šis ir arī vienīgais savienojošais posms autotransporta satiksmei uz Kundziņsalas kravu termināļiem. Kopš 1997. gada, kad tika realizēta tilta pārbūve un klātnes nomaiņa, nekādi būtiski remontdarbi tiltam nav veikti. Tilta pārbūvi plānots pabeigt līdz 2022. gada beigām.