Vide

  • Drukāt

Rīgas brīvostas pārvaldes vides politika ir balstīta uz sociāli atbildīgas politikas īstenošanu, ilgtspējīgu resursu izmantošanu, rūpēm par vidi un ilgtermiņa sadarbības veidošanu ar valsts un pašvaldības institūcijām un sabiedrību visaptverošas un integrētas transporta infrastruktūras attīstīšanā. 

Kopš 2005. gada Rīgas brīvostas pārvalde savā darbībā ievēro standarta ISO 14001 prasības, ko apliecina starptautiski atzīta uzņēmuma “Bureau Veritas Quality International” izsniegts sertifikāts.

Vides pārvaldības sistēmas ietvaros ir izvērtēta Rīgas brīvostas pārvaldes darbība, tās mijiedarbība ar vidi un identificēti būtiskie vides aspekti. Rīgas brīvostas pārvaldes darbības būtiskie aspekti ir saistīti ar kuģu radīto atkritumu apsaimniekošanu, uzņēmumu darbības radīto gaisa piesārņojumu, ostas teritorijas piesārņojuma risku un bīstamo un piesārņojošo kravu apriti.

Apzinoties būtisko aspektu nozīmīgumu, Rīgas brīvostas pārvalde izstrādājusi dokumentus un noteikusi atbildīgās struktūras, kas nodrošina būtisko aspektu pārvaldību.