Meklēt

Rīgas Osta deviņos gadsimtos - XVIII gadsimts

Rīga kļūst par pirmo Krievijas ostu Baltijas jūrā.

1700.gadā Krievijas cars Pēteris 1 piesaka karu Zviedrijai. 1710.gadā Rīgas pilsētas atslēgas saņem grāfs Šeremetjevs. 18.gadsimtā plānveidīgi tiek veikti inženiertehnisko būvju darbi Daugavas gultnes koriģēšanā. Upes padziļināšana un pilsētas aizsardzība pret ledus iešanu un plūdiem ir galvenais iemesls lai uzsāktu dambju būvi. 1788.gadā Daugavgrīvā tiek uzstādīta 1. bāka, kas nomaina esošo ugunskuru no baļķiem darinātā tornī. Tiek dibināta pirmā navigācijas skola.