Meklēt

Rīgas Osta deviņos gadsimtos - XVI gadsimts

Livonijas karā Rīgas atslēgas un noteikšana pār ostu tiek uzvarētājam.

1558.gadā sākas Livonijas karš, kurā starp Lietuvas – Polijas savienību, Zviedrijas karalisti un Krieviju par godalgu uzvarētājam jākļūst Rīgas ostai. Tie ir nemierīgi laiki pilsētai naidīgu spēku ielenkumā, kas 1581.gadā beidzas ar poļu uzvaru. 1591.gadā Rīgas ostā ienāk 391 burinieks, taču kopumā poļu laiki samazina ostas konkurētspēju lielo nodokļu dēļ.