Meklēt

Rīgas Osta deviņos gadsimtos - XIV gadsimts

Hanzas savienības nostiprināšanās.

14.gs. Rīga atrodas Livonijas ordeņa pārvaldījumā. Hanzas savienības varenība nostiprinās, un Baltijas jūru mēdz dēvēt par Hanzas ezeru. Rīgas galvenā osta atrodas Rīdzenes upes paplašinājumā – Rīgas ezerā, un caur to eksportē galvenokārt vasku, linus, kaņepes, kokmateriālus un zvērādas.