Meklēt

Rīgas Osta deviņos gadsimtos - XIII gadsimts

Rīgas dibināšana.

13.gs. sākums saistās ar hronikās aprakstīto vācu bīskapa Alberta ierašanos, viņa izveidoto Kristus bruņinieku ordeni ar mērķi kontrolēt tirdzniecību ar slāvu tautām un pievērst pamatiedzīvotājus kristīgai ticībai. 1201.gads kļūst par oficiālo Rīgas dibināšanas gadu, un bīskaps Alberts – par tās dibinātāju. 13.gs. pilsētas rāte slēdz savstarpējās tirdzniecības un preču apmaiņas līgumus ar austrumu kņazistēm un Hanzas pilsētām, tādējādi kļūstot par tam laikam ievērojamu starpvalstu tirdzniecības ostu un Hanzas savienības locekli.