Meklēt

Rīgas Osta deviņos gadsimtos

Rīgas pirmsākumi – lībiešu ciems ir ērta dabas izveidota osta. Daugava kā senākais posms starptautiskajā tirdzniecības ceļā starp Baltijas un Melno jūru izmantota jau 5.gadsimtā. Kuģošanas vēsturē biežāk tiek runāts par tirdzniecības artēriju no varjagiem uz grieķiem jeb Daugavas-Dņepras dzintara ceļu. Pie dzīvā tirdzniecības ceļa veidojās apdzīvotas vietas. Rīgas vietā tāda radās 12.gs., kur bija dabiski veidojušies priekšnosacījumi ostai - vieta, kur kuģi varēja patverties no vēja, viļņiem, straumes un ledus iešanas pavasara palu laikā, izkraut preces un izsēdināt pasažierus. Lībiešu ciemats Daugavas lejteces labajā krastā, Rīgas jeb Rīdzenes upes grīvā, kļūst par ērtu tirdzniecības vietu starp skandināvu, vācu, holandiešu un citu valstu kuģotājiem ienākušiem no jūras puses un krievu kņazistu tirgotājiem pa Daugavu no iekšzemes.