Meklēt

Starptautiskā sadarbība

Dalība organizācijās

Pasaules brīvo zonu organizācija (WFZO)

https://www.worldfzo.org

Pasaules brīvo zonu organizācija ir globāla bezpeļņas organizācija, kas nodrošina vienotu, kolektīvu balsi, kas pārstāv brīvo zonu intereses visā pasaulē. Tā darbojas arī kā ideju un labāko prakses piemēru apmaiņai. Viens no organizācijas galvenajiem mērķiem ir palielināt izpratni par ieguvumiem, ko spēj nodrošināt brīvās zonas.

Rīgas brīvostas pārvalde par WFZO biedru kļuva 2015. gada februārī.

 

Transsibīrijas pārvadājumu koordinācijas padome (TPKP)

http://www.icctt.com

TPKP ir nekomerciāla transporta asociācija ar neierobežotu darbības laiku, kas reģistrēta 1997.gadā Šveicē. 

Galvenie TPKP uzdevumi ir:

  • visu kravu pārvadājumos Transsibīrijas maršrutā iesaistīto dalībnieku mijiedarbības koordinēšana;
  • dalība tādu tiesību normatīvo dokumentu izstrādē, kuri reglamentē pārvadājumu procesu Transsibīrijas maršrutā;
  • priekšlikumu kravu pārvadājumu apjoma palielināšanai Transsibīrijas maršrutā gatavošana;
  • dalība citu sabiedrisko un transporta organizāciju darbībā savas kompetences ietvaros.

Šobrīd TPKP sastāvā ir vairāk nekā 100 kolektīvo biedru no 23 valstīm, kuru starpā ir Eiropas, Āzijas un NVS valstu dzelzceļi, vadošie jūras kravu pārvadājumu nodrošinātāji, operatori un ekspeditori, ostas un stividoru kompānijas, administrācijas un pašvaldības, telekomunikāciju un mārketinga kompānijas, apsardzes dienesti un masu informācijas līdzekļi. Rīgas brīvosta  par Transsibīrijas pārvadājumu koordinācijas padomes biedru kļuva 2014.gada septembrī.

Eiropas Kruīza organizācija (CE)

www.cruise-europe.org

Eiropas Kruīza organizācija ir Ziemeļeiropas un Rietumeiropas kruīza ostu un galamērķu B2B (business-to-business) tīkls. Savu biedru vārdā CE nodrošina profesionālu un uzticamu sadarbību ar pievienoto vērtību kruīzu līnijām un to viesiem. Eiropas Kruīza organizācija pulcē ap 140 biedriem no 20 valstīm. Organizācijas mērķis - būt atbilstošai kruīzu industrijas attīstībai.

Baltijas Ostu organizācija (BPO)

logo_BPO

http://www.bpoports.com    

Baltijas Ostu organizācija (BPO) ir reģionāla ostu organizācija, kas iedvesmo un atbalsta savus biedrus, vienlaikus aktīvi sadarbojoties ar attiecīgiem nozares partneriem. BPO mērķis ir sekmēt sadarbību starp ostām, kā arī uzraudzīt un uzlabot kuģošanas iespējas Baltijas jūras reģionā. Pašlaik organizācijā ir iekļauta 41 osta no 9 Baltijas jūras reģiona valstīm un 7 sadraudzības biedri.

Eiropas Jūras Ostu organizācija (ESPO)

www.espo.be

Eiropas Jūras ostu organizācija pārstāv tās biedru kopīgās intereses un sekmē to uzskatu un vērtību popularizēšanu Eiropas institūcijās un politikas veidotāju starpā. Organizācija palīdz biedriem gūt labāku izpratni par nozarei nozīmīgām politikas iniciatīvām, kā arī sekmē Eiropas politikas veidotāju labāku izpratni par ostu pārvalžu lomu un nozīmi. ESPO iesaistās arī pastāvīgā dialogā ar visām ieinteresētajām personām ostu un jūrniecības nozarē ieinteresētajām personām Eiropā.

Starptautiskā Ostu asociācija (IAPH)

logo_iaph

www.iaphworldports.org

Šobrīd IAPH apvienojušies 200 pastāvīgie biedri – 90 valstu vadošās ostas. Asociācijas mērķis ir pārstāvēt jūrniecības intereses globālā mērogā, balstoties uz spēcīgu biedru sadarbību un informācijas apmaiņu, kas ļauj risināt kopīgus problēmjautājumus, veicināt ilgtspējīgu praksi un pastāvīgi uzlabot ostu sniegtos pakalpojumus.

Vācijas-Baltijas tirdzniecības kamera Igaunijā, Latvijā, Lietuvā

logo_AHK-balt

www.ahk-balt.org

Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kamera Igaunijā, Latvijā, Lietuvā (AHK) jau vairāk nekā divdesmit gadus ir pirmā kontaktpersona visiem, kas iesaistās ekonomiskajā sadarbībā starp Vāciju un Baltijas valstīm. Šobrīd AHK ir vairāk nekā 470 biedruzņēmumi, tādējādi Vācijas un Baltijas valstu uzņēmumiem tā spēj nodrošināt izcilas tīklošanās iespējas.

AHK saviem biedriem un klientiem piedāvā dažādus pakalpojumus un konsultācijas saistībā ar veiksmīgu ieiešanu tirgū. Līdzās minētajam tā aktīvi pārstāv savu biedru intereses valdībā un valsts pārvaldes iestādēs.

Starptautiskais ostas pilsētu tīkls (AIVP)

www.aivp.org

AIVP ir starptautiska organizācija, kas 30 gadu garumā pulcē daudzus ostas un pilsētas mijiedarbības un attīstības procesos iesaistītos publiskā un privātā sektora pārstāvjus. Tās sastāvā ir ostu pārvaldes, valsts un pašvaldību institūcijas, jūras un upju transporta organizāciju pārstāvji, ostu pakalpojumu sniedzēji, pilsētas plānošanas speciālisti un ainavu arhitekti, universitātes, pētniecības institūti un novatori. Organizācijas mērķis ir uzlabot attiecības starp ostu un pilsētu, veicinot savstarpēju sadarbību, izpratni un izglītošanas darbu. 

 

Starptautiskā Ostu Kapteiņu asociācija (IHMA)

www.harbourmaster.org

Starptautiskā Ostu Kapteiņu asociācija ir profesionāla organizācija, kurā tiek pārstāvētas vairāk nekā 50 valstis.  IHMA apvieno ostas kapteiņus un vadošo amatu pārstāvjus, kas veic ostas operāciju kontroles funkciju izpildi. Starptautiskās Ostu Kapteiņu asociācijas mērķi ir veicināt drošu, efektīvu un ilgtspējīgu ostas darbību un pārstāvēt ostu kapteiņu profesionālo nostāju, intereses un viedokli starptautiskā, reģionālā un nacionālā mērogā.

 

Kruīzu līniju starptautiskā asociācija (CLIA)

www.cruising.org

1975. gadā dibinātā Kruīza līniju starptautiskā asociācija (CLIA) ir pasaulē lielākā kruīzu industrijas organizācija, kas apvieno visus nozarē iesaistītos spēlētājus – kruīzu līniju operatorus, kruīzu ostas, tūrisma kompānijas, pakalpojumu sniedzējus un pat kuģu būvētavas un tehniskā aprīkojuma nodrošinātājus.

Dalība šajā organizācijā sniedz iespēju sadarboties ar pasaulē lielāko kruīza līniju operatoriem, tādējādi veicinot kruīza sektora attīstību ostā.

Par CLIA biedru Rīgas brīvostas pārvalde kļuva 2018. gada jūnijā.

 

 

 

Sadarbības ostas

 

Korrjentesas osta

Korrjentesas ostas atrodas Argentīnas ziemeļaustrumu daļā, Paranas upes kreisajā krastā. Ostā var tikt apstrādāti naftas produkti, konteinerkravas, beramkravas, kā arī dažādas kokmateriālu kravas. Korrjentesas osta var uzņemt arī pasažieru un atpūtas kuģus.

2016.gada aprīlī starp Rīgas brīvostas pārvaldi un Korrjentesas provinci tika noslēgts Nodomu protokols. Tā galvenais mērķis ir uzlabot pušu sadarbību, īpaši tādās jomās kā: informācijas apmaiņa abu ostu, tajā strādājošo uzņēmumu un pakalpojumu sniedzēju starpā, likumdošanas akti un normas, ostas noteikumi, osta saimniecības vadība un labāka pārvaldība, kravu dažādošana ostā, ostas inženierija, ostas apkārtējā vides aizsardzība, vispārējā drošība un aizsardzība, ostas iekārtu apkope, informācijas sistēmas.

 

Santanderas osta

logo_port_Santander

www.puertosantander.es

Santanderas osta atrodas Kantabrijas reģiona galvaspilsētā, Spānijas ziemeļu krastā. 2001. gada 8. maijā tika noslēgts sadraudzības līgums starp Rīgas brīvostu un Santanderas ostu ar mērķi izveidot stabilu institucionālās sadarbības modeli starp ostu pārvaldēm un veicināt un veicināt tirdzniecības un biznesa attiecības starp ostu asociācijas uzņēmumiem un sabiedrībām, aktuālas informācijas apmaiņu, darba grupu izveidi ar mērķi analizēt iespējas piesaistīt jaunus tehniskos un finanšu līdzekļus.

Havra osta

logo port of le havre

https://www.haropaports.com/fr/lehavre

Le Havre osta atrodas atrodas Francijas ziemeļrietumos, Normandijā, Sēnas grīvā, un tā otra lielākā osta Francijā pēc pārkrauto kravu apjoma un piektā lielākā osta Eiropā. Kuģošanas apstākļi ir piemēroti pašiem lielākajiem kuģiem, un tās stratēģiskais novietojums ir padarījis to par pirmo galveno ostu Ziemeļeiropā. Tā kā osta ietver daudz dažādu termināļu, tā spēj pārkraut jebkura veida kravas, kā arī uzņemt pasažieru kuģus.

Sadarbības līguma mērķis ar Le Havre ostu ir veicināt informācijas apmaiņu ostas attīstības un vides aizsardzības jautājumos.

Kasablankas osta

Kasablankas osta atrodas Marokas ziemeļrietumu krastā pie Atlantijas okeāna. Tā ir gan Marokas, gan Ziemeļāfrikas lielākā un nozīmīgākā osta, kā arī tiek uzskatīta par pasaulē lielāko mākslīgi veidoto ostu. 2008. gada beigās tika noslēgts sadarbības līgums starp Rīgas brīvostu un Kasablankas ostu ar mērķi veicināt starptautisko sadarbību īpašumu pārvaldības un attīstības jomā, izmantojot jaunākos IT risinājumus kravu uzglabāšanā un inventāra kontrolē.

Rijekas osta

logo port of rijeka

www.portauthority.hr

Rijekas osta atrodas Horvātijā, Adrijas jūras Kvarner līcī. Tā ir Horvātijas lielākā un nozīmīgākā osta.

2008. gadā tikai noslēgts sadarbības līgums starp Rīgas brīvostu un Rijekas ostu. Būtiskākais līguma mērķis informācijas un pieredzes apmaiņa tādās jomās kā: kravu plūsma, jaunu tehnoloģiju piemērošana un ieviešana ostā, ostas attīstības un drošības pasākumi, vides aizsardzība, klientu piesaiste, kā arī atpazīstamības veicināšana. 

Santos osta

www.portodesantos.com.br

Santos osta atrodas Santos pilsētā (Sanpaulu štatā, Brazīlijā). Tā ir lielākā Brazīlijas osta un viena no Latīņamerikas noslogotākajām ostām. Tās darbībai ir liela nozīme Sanpaulu štata ekonomikas attīstībā.

2011. gada 11. jūlijā Rīgas brīvosta parakstīja sadarbības memorandu ar Santos ostu. Sadarbības memorands paredz, ka tiks veicināta aktīva sadarbība starp abām ostām. Puses apņemas nodrošināt informācijas apmaiņu par ostas standartiem, noteikumiem un likumiem, kuri varētu veicināt abu pušu attīstību un ostu darbības efektivitātes uzlabošanu. Tāpat memorands paredz darbības tirdzniecības sekmēšanai abu valstu starpā.

Miami osta

www.miamidade.gov/portmiami/

Miami osta ir jūras osta, kas atrodas Biskajas līcī Miami (Florida, ASV). Šodien tā ir lielākā un noslogotākā kruīzu osta pasaulē, kas tiek dēvēta arī par “Pasaules kruīzu galvaspilsētu” un “Ziemeļamerikas un Dienvidamerikas kravas vārtiem”.

2014. gada 8. jūlijā tika parakstīts starptautisks sadraudzības līgums starp Rīgas brīvostu un Miami ostu.

Puerto Fenix osta

www.puertofenix.com.py

Puerto Fenix ir privāta multifunkcionāla osta Paragvajas galvaspilsētas un lielākās pilsētas - Asunsjonas priekšpilsētā. Tā atrodas Pargvajas upes krastā un darbojas arī kā kravu distribūcijas centrs, nodrošinot kravu konsolidācijas, noliktavu un muitas pakalpojumus.

Sadarbības līgums starp Rīgas brīvostas pārvaldi un Puerto Fenix ostas ģenerālpārvaldi tika parakstīt 2016. gada 1. jūlijā. Līgums paredz informācijas apmaiņu, sadarbības iespēju meklēšanu abu ostu attīstības un starpvalstu tirdzniecības veicināšanai.

Batumi osta

www.batumiport.com

Batumi jūras osta atrodas Melnās jūras krastā, Gruzijas dienvidrietumu daļā. Lai gan lielāko daļu no visa kravu apgrozījuma sastāda nafta un naftas produkti, osta spēj apstrādāt jebkura veida kravu, kā arī uzņemt pasažieru kuģus.

2016. gada 6. oktobrī starp Rīgas brīvostu un Batumi jūras ostu Gruzijā tika noslēgts saprašanās memorands. Šis memorands paredz ostu kopīgu darbu jautājumu risināšanā, kas skar abas puses, kā arī nākotnes sadarbības jomu meklēšanu.

Liaņjuņganas osta

Liaņjuņgana ir Ķīnas osta, kas atrodas Džiangsu provinces piekrastē. Osta apkalpo iekšzemes un starptautisko kravu plūsmas, nodrošinot kombinētos jūras-dzelzceļa transporta pakalpojumus un risinājumus.

2017. gada septembrī tika parakstīts Memorands par stratēģisko sadarbību starp Rīgas brīvostas pārvaldi un Liaņjuņganas ostu ar mērķi veicināt multimodālo transporta pakalpojumu un risinājumu attīstību Eirāzijas sauszemes transporta koridorā.

Šeņdžeņas osta

Šeņdžeņas osta ir viena no lielākajām un ātrāk augošajām konteineru ostām pasaulē. Vidēji katru mēnesi ostā tiek apkalpoti 560 konteinerkuģu.

2018. gada jūnijā starp Rīgas brīvostu un Šeņdžeņas ostu tika parakstīts līgums par sadraudzības ostu (sister ports) attiecību izveidošanu. Līguma mērķis ir sadarbības veicināšana starp abām ostām, aktīva informācijas un pieredzes apmaiņa par ostu plānošanas, kā arī vadības un attīstības jautājumiem.

 

Sadarbības līgumi

Minskas apgabala Brīvā ekonomiskā zona

www.fezminsk.by

Baltkrievijas Universālā Preču Birža

www.butb.by

·     Latvijas-Baltkrievijas ekonomisko sakaru veicināšanas biedrība (LBESVB)

      http://www.latbel.lv