Meklēt

Arhīvs

Saules kolektoru sistēmu ēkas siltā ūdens apgādei un apkures sistēmas atbalstam administratīvajās ēkās Rīgā, Kalpaka bulvārī 12, Meldru ielā 3, un Meldru ielā 5a

Projekta mērķis ir, lai samazinātu CO2 izmešu daudzumu, izbūvēt saules kolektoru sistēmas ar kopējo uzstādīto siltuma jaudu 240 kw, kuras nodrošinātu ēku siltā ūdens apgādi laika posmā no marta līdz oktobrim un apkures sistēmas atbalstu apkures sezonas laikā. Kopumā paredzēts uzstādīt 20 vakuuma saules kolektorus VP12 katrai ēkai ar kopējo darba virsmas laukumu 180 m2. Kolektoru darbību katrā sistēmā regulēs solārais automātikas un vadības mezgls, kurš nodrošina arī saņemtās saules enerģijas uzskaiti. Karstā ūdens akumulācijai tiks uzstādītas atbilstoša tilpuma akumulācijas tvertnes karstā ūdens akumulācijai. Lai nodrošinātu ne tikai karstā ūdens sagatavošanu, bet arī apkures sistēmas atbalstu, saules kolektoru sistēmas tiks integrētas esošajās ēku apkures sistēmās. Projektu nepieciešams īstenot lai samazinātu CO2 izmešu daudzumu, izmantotu atjaunojamos energoresursus, samazinātu atkarību no fosilā kurināmā, vienlaicīgi nepalielinot siltumenerģijas izmaksas gala patērētājam. Īstenojot minēto projektu konkrētajās ēkās paredzēts ar atjaunojamajiem energoresursiem iegūt līdz 40% no kopējā nepieciešamā karstā ūdens un apkures atbalsta siltumenerģijas apjoma.

 

Projekta īstenošanas laika grafiks

 

Aktivitātes nosaukums

2011. gads

 

2012. gads

Atzīme par paveikto

09

10

11

12

01

02

03

04

05

06

07

08

09

Iepirkums

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.01.2012. Noslēgts līgums ar SIA „Energotaupošas tehnoloģijas un sistēmas”

nr. UZL-2/12

Tehniskā projekta izstrāde

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

Iekārtu komplektācija un piegāde

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

Būvmontāžas darbi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

 

 

Tehniskie projekti

Projekta nr. KPFI-12/201 „Saules kolektoru sistēmas ēku siltā ūdens apgādei un apkures sistēmu atbalstam administratīvajās ēkās Kalpaka bulvārī 12, Rīgā, Meldru ielā 3, Rīgā un Meldru ielā 5a, Rīgā” ietvaros ir izstrādāti tehniskie projekti un iegādāti saules kolektoru paneļi uzstādīšanai Meldru ielas ēkās. Paneļu uzstādīšana sāksies, tiklīdz to atļaus laika apstākļi.

Saules kolektoru paneļi Kalpaka bulvāra ēkai ir pasūtīti un tiks piegādāti jūlija beigās.

 

 

 

 

 

2012. gada jūlijā SIA Energotaupošas tehnoloģijas un sistēmas darbinieki uzsāka saules bateriju montāžu uz Rīgas brīvostas pārvaldes administrācijas ēkas Meldru ielā 5a jumta.

img_9637
img_9637 img_9637
img_9642
img_9642 img_9642
img_9643
img_9643 img_9643
img_9644
img_9644 img_9644
img_9645
img_9645 img_9645
img_9646
img_9646 img_9646
img_9650
img_9650 img_9650
img_9651
img_9651 img_9651
img_9655
img_9655 img_9655
img_9657
img_9657 img_9657
img_9659
img_9659 img_9659
img_9661
img_9661 img_9661

Septembra sākumā ir uzsākta saules bateriju montāža uz ēkas Meldru ielā 3.

img_9647
img_9647 img_9647
img_9648
img_9648 img_9648
img_9649
img_9649 img_9649
 

30.10.2012. tika pabeigts Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansētais projekts „Saules kolektoru sistēmu ēkas siltā ūdens apgādei un apkures sistēmas atbalstam administratīvajās ēkās Kalpaka bulvārī 12, Rīgā, Meldru ielā 3, Rīgā un Meldru iela 5a, Rīgā”.

Uz katras ēkas jumta ir uzstādītas 20 saules baterijas, kas samazinās CO2 izmešus un nodrošinās pietiekamu daudzumu enerģijas, lai administratīvo ēku nodrošinātu ar silto ūdeni un atbalstītu apkures sistēmu.

lr5g4296
lr5g4296 lr5g4296
lr5g4297
lr5g4297 lr5g4297
lr5g4298
lr5g4298 lr5g4298
lr5g4299
lr5g4299 lr5g4299
lr5g4301
lr5g4301 lr5g4301
lr5g4303
lr5g4303 lr5g4303
lr5g4306
lr5g4306 lr5g4306
lr5g4309
lr5g4309 lr5g4309
lr5g4310
lr5g4310 lr5g4310
lr5g4311
lr5g4311 lr5g4311
lr5g4313
lr5g4313 lr5g4313
lr5g4317
lr5g4317 lr5g4317
lr5g4319
lr5g4319 lr5g4319
lr5g4325
lr5g4325 lr5g4325
lr5g4333
lr5g4333 lr5g4333