Meklēt

Arhīvs

Projekts "AMBER COAST LOGISTICS" (Dzintara ceļa loģistika)

2011. gada 7. februārī Rīgas brīvostas pārvalde piekrita būt par partneri Eiropas Savienības Baltijas jūras reģionālās programmas 2007 – 2013 (BJP) projektā AMBER COAST LOGISTICS (Dzintara ceļa loģistika).

Projektu 85% apmērā no attiecināmajiem izdevumiem līdzfinansē ES BJP. Projekta vadošais partneris ir SIA Hamburgas Ostas Mārketings.

Projekta darbības laiks.

2011. gada oktobris - 2014. gada martam.

Projekta darba organizācija.

Projekta darbs tiks organizēts 5 darba paketēs: 

  1. Projekta vadība un administrēšana
  2. Projekta komunikācija un sabiedrības informēšana
  3. Kravu plūsmas institucionālais/juridiskais aspekts, īpašu uzmanību pievēršot grūti sasniedzamiem reģioniem
  4. Ilgtspējīga un efektīva transporta nodrošināšanas jēdziens, multimodālās transportēšanas ķēdes.
  5. Loģistikas attīstība, iekļaujot grūti sasniedzamus reģionus.

Projekta partneri

 

 Projektā iesaistīti 20 partneri:

  Hafen Hamburg Marketing e.V
  Fährhafen Sassnitz GmbH
  Fraunhofer-Center für Maritime Logistik und Dienstleistungen
Baltic Sea Forum e.V.
Investor Center Ostbrandenburg GmbH
Zarzad Portu Morskiego Elblag
Instytut Logistyki i Magazynowania
FDT – FORENINGEN AF DANSKE TRANSPORTCENTRE
Skandinavisk Transport Center / Køge Havn
Klaipedos valstybinio juru uosto direkcija
Klaipedos laivybos tyrimų centras
Ministry for Transport, Building and Regional Development Mecklenburg-Vorpommern
Rīgas brīvostas pārvalde
Latvijas loģistikas asociācija
Ventspils brīvostas pārvalde
CASE Białoruś - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych Białoruś
Республиканское инновационное унитарное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ «Политехник»
Белорусская торгово-промышленная палата
Ассоциация Международных Экспедиторов и Логистики «БАМЭ»
Государственное учреждение образования «Институт бизнеса и менеджмента технологий» БГУ

4.darba pakete

Rīgas brīvostas pārvalde ir atbildīga par 4. darba paketi Ilgtspējīga un efektīva transporta nodrošināšanas jēdziens, multimodālās transportēšanas ķēdes (Sustainable and efficient transport concepts and multi modal transport chains).

4. darba paketē ir paredzētas 4 aktivitātes:

  • Makro ekonomiskā attīstība, multimodālā transporta tirgus perspektīvas un to ietekme uz ostu sauszemes infrastruktūru ACL projekta reģionā par ostas sauszemes struktūras ietekmi ACL reģionā (2011. gada novembris – 2012. gada novembris)
  • Inovācijas multimodālo transporta ķēžu darbībā un to ietekme uz vidi (2012. gada marts – 2013. gada jūlijs)  
  • Izaicinājumi ostu darbībā, nodrošinot sauszemes infrastruktūras attīstību un multimodālo transporta ķēzu darbību (2012. gada janvāris – 2013. gada septembris)
  • Multimodālā transporta darbības programma BJR reģionā (2013. gada janvāris – 2014.gada marts).

Projekta aktivitātes

2011. gada 18. un 19. oktobrī Hamburgā notika projekta AMBER COAST LOGISTICS atklāšanas konference, informācija pieejama www.ambercoastlogistics.com .

2011. gada 8. un 9. decembrī Rīgā notika projekta 4. darba paketes uzraudzības komitejas sēde, informācija pieejama http://www.ambercoastlogistics.com/content/partner-meeting-riga-0809-december-2011.

2012. gada 14. – 16. februārī Ventspilī notiks projekta darba seminārs.

 

icon Press Release_Amber Coast Logistics_Belarus_EN (84.86 kB)

 

2013. gada 22. un 23. martā notika ES Baltijas jūras reģiona programmas projekta AMBER COAST LOGISTICS seminārs Kopenhāgenā, kas apkopoja projektā paveikto.

Projekta darbības rezultātā ir veikti un publicēti vairāki pētījumi:

icon The Technological Dimension of Accessibility within the Amber Coast Logistics Region (3.63 MB)

icon Political and administrative dimension of accessibility (216.4 kB)

icon Macro-economic development and multi-modal cargo flows of the South-Eastern Baltic Sea region/Belaru (1.37 MB)

icon Influence of Organizational Dimensions Determining Accessibility in Transportation (174.52 kB)

Semināra laikā tika prezentēta arī brošūra icon Brochure Mid-term Results eng-fin (4.45 MB), kas analizē projekta darba rezultātus, kas sasniegti līdz projekta vidum.

icon Operational Challenges to Port Interfaces (14.16 MB)