Meklēt

Arhīvs

Rīgas brīvostas pārvaldes dalība ERAF līdzfinansējuma programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas", apakšaktivitātē "Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings" projektā

Rīgas brīvostas pārvalde (turpmāk RBP) 2011.gada jūlijā ir saņēmusi apstiprinājumu projekta pieteikumam Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu darbības programmā "Uzņēmējdarbība un inovācijas", apakšaktivitātē "Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings" saskaņā ar kuru Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā iesniegts projekts par dalību izstādēs un konferencēs 2011.gadā.

RBP 2011.gadā plāno piedalīties 6 starptautiskajās ostu, transporta un loģistikas izstādēs un 2 starptautiskajās kruīzu izstādēs/konferencēs. Minētās aktivitātes ir apvienotas projektā ar nosaukumu „Rīgas brīvostas pārvaldes dalība starptautiskajās transporta, loģistikas un kruīzu izstādēs”.

Projekta īstenošanas mērķis ir pārstāvēt Rīgas brīvostu starptautiskā mērogā, nodrošinot aktuālu informāciju par Rīgas brīvostas pakalpojumiem, ostas darbības rezultātiem un attīstības iespējām, lai tādējādi veicinātu Rīgas brīvostas atpazīstamību un sekmētu jaunu klientu piesaisti gan jūras kravu apstrādē, gan kruīzu kuģu tūrismā.

Piedaloties starptautiskajās transporta, loģistikas un kruīza tūrisma izstādēs RBP nodrošina informācijas pieejamību ieinteresētajām personām par Rīgas brīvostas darbību un piedāvātajiem pakalpojumiem.

ERAF piešķirtais finansiālais atbalsts sastāda 50 % no kopējām projekta izmaksām.