Meklēt

Arhīvs

INTERREG IVC programmas projekts PORT INTEGRATION

portIntegration_logo2007. gada decembrī Rīgas brīvostas pārvalde piekrita kļūt par partneri projektā PORT-NET II – Policy Challenges for the Sustainable multi-modal Transport.

 

Projekta vadošais partneris ir Hamburgas federālās zemes Ekonomikas ministrija (Ministry of Economics and Labour Affairs), bet kā partneri darbosies 10 valstu pārstāvji - Hamburgas, Valensijas, Antverpenes, Marseļas, Haminas, Rīgas, Tallinas un Klaipēdas ostu pārvaldes, Eseksas reģiona Padome, Dženovas Tirdzniecības kamera un Ankonas pašvaldība.

Projekta plānotās aktivitātes

Projekta darbība sadalīta 3 komponentēs:

  • 1. Projekta vadības komponente . Atbildīgais partneris - Hamburgas federālās zemes Ekonomikas ministrija un Hamburgas ostas pārvalde.
  • 2. Komunikācijas komponente. Atbildīgais partneris - Eseksas reģiona Padome. Šīs komponentes ietvaros tiek nodrošināta informācijas apmaiņa, visi publicitātes pasākumi, iepazīstināšana ar Projekta gaitu un rezultātiem, informācija izplatīšana ES un partnervalstu attiecīgajās institūcijās un masu saziņas līdzekļos.
  • 3. Pieredzes apmaiņas un labās prakses piemēru identifikācijas komponente. Šīs komponentes darbs ir sadalīts 3 apakšaktivitātēs:
  • 3.1. Transporta politika un kapacitātes veicināšana. Atbildīgais partneris – Antverpenes ostas pārvalde. Apakšaktivitātes ietveros tiks analizētas aktualitātes ES likumdošanas un politikas plānošanas iniciatīvās attiecībā uz ostām un jūras transporta nozari. Tiks sagatavoti un attiecīgajās institūcijās iesniegti priekšlikumi politikas plānošanas dokumentiem. Šīs apakšaktivitātes ietvaros paredzēts pēc iespējas sadarboties ar ES un nacionālajām institūcijām, kas iesaistītas transporta politikas izstrādē, piedāvājot interaktīvu platformu informācijas un viedokļu apmaiņai (Integrational policy Forum).
  • 3.2. Osta kā jūras un sauszemes transporta saskarsmes platforma (Maritime Transport and Port interfaces). Atbildīgais partneris – Valensijas ostas pārvalde. Apakšaktivitātes ietveros uzmanība tiks pievērsta elektroniskajām datu apmaiņas sistēmām (EDI - Electronic Data Exchange Systems), kas ostās varētu veicināt jūras un sauszemes transporta sasaistes un kravu apstrādes efektivitāti. Projekta ietvaros paredzēts apzināt esošo situāciju, identificēt labās prakses piemērus, kā arī izstrādāt plānu iespējamajai labās prakses piemēru pārņemšanai/ieviešanai.
  • 3.3. Ostas un iekšzemes sasaiste (Hinterland Transport Gateways/Structures). Atbildīgais partneris – Marseļas ostas pārvalde. Apakšaktivitātes ietveros uzmanība tiks pievērsta dažādiem kravu transportēšanas/apstrādes risinājumiem iekšzemē saistībā ar ostām („sausās ostas”, inovatīva loģistika u.t.t.)., identificējot labās prakses piemērus un piedāvājot plānu to ieviešanai/pārņemšanai.

Projektā īpašu uzmanību paredzēts pievērst reālu galaproduktu - vadlīniju, rekomendāciju, pētījumu, darba plānu u.t.t. izstrādei katras apakšaktivitātes ietvaros.

 

Rīgas brīvostas pārvalde strādā Transporta politikas apakšaktivitātē 3.1. (piedalās visi partneri) un 3.2. apakšaktivitātē, kas nodarbosies ar elektronisko datu apmaiņas sistēmu (EDI) jautājumiem.

part-financed-by-EU

 

2013. gada 8. martā ar konferenci Ipsvičā, Lielbritānijā, noslēdzās ES INTERREG IVC projekta PORT INTEGRATION darbs.

Projekta darbības rezultātā ir veikti un publicēti vairāki pētījumi:

icon Interactions Between Port and Inland Terminals Genoa Case (2.91 MB)

icon Environment for Application ITC Technologies European Ports (4.75 MB)

icon Environment for Application ITC Technologies European Ports Executive Summary (1.64 MB)

icon Action Plan for Good ICT Practices Transfer (3.16 MB)

icon Port Authority Action Plan on ITC (1023.28 kB)

icon Supply Chain Indicators Influence on Port Strategies (4.31 MB)

Good Practice Cases http://www.portintegration.eu/index.php/Good_Practice_Cases.html