Meklēt

Arhīvs

DaGoB

Saites

Projekta mājas lapa: www.dagob.info
PROJECT PART-FINANCED
BY THE EUROPEAN UNION

Projekta “Droša un uzticama transporta sistēma Bīstamo kravu pārvadāšanai Baltijas jūrā” (DaGoB) mērķis ir uzlabot sadarbību starp valsts un privāto sektoru, attiecībā uz bīstamo kravu (dangerous goods- DG) pārvadāšanu Baltijas jūras reģionā, apvienojot partnerus dažādos kontroles līmeņos, sniedzot jaunāko informāciju par kravu plūsmu, piegādes tīkla efektivitāti un ar bīstamo kravu pārvadāšanu saistītajiem riskiem.

Projekta nozīme

  • Katru gadu Baltijas Jūras Reģionā (BJR) tiek pārvadātas vairāk kā 3 milj.t. kravu, kuras tiek klasificētas kā Bīstamās Kravas.
  • Neraugoties uz to, katrā no BJR valstīm darbojas nepietiekams skaits DG speciālistu, līdz ar to kontroles institūciju administratīvā kapacitāte ir ārkārtīgi ierobežota.
  • DaGoB praktiski iepazīstina organizācijas un uzņēmumus ar esošo metodiku, saskaņā ar ES politiku transporta pārvadājumu jomā, drošības un aizsardzības pasākumiem un transporta tīklu konkurētspēju.

DaGoB projekts:

  • Veicinās izpratni par DG instrukciju īstenošanu dalībnieku vidū;
  • Informācijas piegādes tīkla izveide un kontrole;
  • Piedāvās riska novērtējumu DG piegādes tīkla ietvaros, analizējot konkrētus ar bīstamo kravu pārvadāšanu saistītus gadījumus;
  • Veicinās labāku informācijas apriti starp valsts un privāta sektora dalībniekiem;
  • Organizēs kopīgus pasākumus darba vietās praktiskas informācijas apmaiņai;
  • Izplatīs jaunāko pieejamo metodiku un citu informāciju par bīstamo kravu uzskaiti un kontroli vietējā, nacionālā un ES līmenī;
  • Veiks pirmo Baltijas Jūras Reģiona plašu DG plūsmu analīzi un nelaimes gadījumu pārskatu;

DaGoB stiprinās bīstamo kravu speciālistu kompetenci Baltijas Jūras Reģionā un uzlabos ar DG pārvadāšanu saistīto tīklu efektivitāti un drošību.

 

 

 

Seminārs par bīstamo kravu pārvadājumu praksi Rīgas Brīvostā

Lai prezentētu INTERREG IIIB projekta „Bīstamo kravu pārvadājumi Baltijas jūras reģionā” rezultātus un sniegtu praktisku informāciju par bīstamo kravu pārvadāšanu Rīgas brīvostā strādājošajiem uzņēmumiem, 2007. gada 26. novembrī tika rīkots seminārs „Bīstamo kravu pārvadājumu prakse Rīgas brīvostā”. Semināra darbā piedalījās to uzņēmumu pārstāvji, kuru darbība saistīta ar bīstamo un piesārņojošo kravu pārkraušanu.

Seminara materiāli

icon Semināra par Bīstamajām kravām Darba kārtība (187.51 kB)
icon Introduction of the project (1.97 MB)
icon WP1 main results presentation (316 kB)
icon WP2 main results presentation (343.5 kB)
icon WP3 main results presentation (346 kB)
icon WP4 main results presentation (334.5 kB)
icon The International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals (ISGOTT) (3.48 MB)

Pārbaudes lapas

icon Degvielas pieņemšanas drošības kontroles lapa (205.45 kB)
icon Kuģa/krasta drošības kontroles lapa (294.27 kB)

Projekta publikācijas

icon Carriage of Dangerous Goods and Law. The Case of Finland (454.29 kB)
icon Maritime Transport and Risks of Packaged Dangerous Goods (2.39 MB)
icon Risk Management System – Risk Assessment Frameworks and Techniques (1.42 MB)
icon Summary of Evaluation of EU Policy on the Transport of Dangerous Goods since 1994 (666.52 kB)
icon Supply Chain Analysis of Dangerous Goods in the Baltic Sea Region (1.13 MB)
icon Transport of Dangerous Goods in Finland in 2002 (6.91 MB)