Meklēt

Arhīvs

PORT-NET

logo_port-net

Saites

Projekta mājas lapa: www.port-net.net
PROJECT PART-FINANCED
BY THE EUROPEAN UNION

Rīgas brīvostas pārvalde piedalās Eiropas Savienības Interreg IIIC programmas projektā PORT-NET, kas uzsākts 2005.g., lai veicinātu ostu un multimodālo transporta struktūru sadarbību starp Eiropas reģioniem.
PORT-NET iesaistīti 20 partneri (ostas) no 12 Eiropas Savienības valstīm un arī Krievijas. Projekta darbības termiņš ir 2005.-2007.g. un tā kopējais budžets ir EUR 1.7 milj.

PORT-NET mērķis ir identificēt un risināt jautājumus, kas skar problēmas un izaicinājumus, ar kuriem jāskaras Eiropas ostām, veidojot efektīvākus operatīvās darbības mehānismus, jaudas un sasniegtu labāko ostu starpreģionālo sasaisti. Šie mērķi tiek sasniegti organizējot sanāksmes un seminārus, kā arī labākās pieredzes (best practice) izbraucienus uz projekta partneru ostām, kā arī ar zināšanu apmaiņu un pētījumiem.