Kvalitātes vadība

  • Drukāt

Sākot ar 1999. gada septembri Rīgas brīvostas pārvaldei piešķirts ISO 9001 standarts. Tas nozīmē darbinieku un vadošo speciālistu atbildības un kompetences paaugstināšanu, regulāru vadības sistēmas auditēšanu un iespējas nodrošināt nepārtrauktu attīstību, uzlabojot savu pārvaldības, lēmumu pieņemšanas, procesu vadības sistēmu un iekšējo darba vidi.

Sistēmas sertifikāciju un auditu katru gadu veic "Bureau Veritas".

Kopš 2005.gada 10. jūnija Rīgas brīvostas pārvaldei piešķirts standarta ISO 14001 sertifikāts, ko izsniedza “Bureau Veritas”. Sertifikācija atbilstoši ISO 14001 standartam apliecina Rīgas brīvostas pārvaldes atbalstu vides aizsardzībai un tās darbības pastāvīgu atbilstību vides normatīvo aktu prasībām, veicot nepārtrauktus uzlabojumus vides pārvaldības jomā.