Korporatīvā sociālā atbildība

  • Drukāt

Viena no Rīgas Brīvostas pārvaldes nostādnēm ir sekmēt sabiedrības kopējo labklājību caur atbildīgu biznesa praksi un korporatīvo resursu ieguldījumu, ko nenosaka likums, bet gan uzņēmuma brīvprātīga iniciatīva.

Viszaļākā osta

Ostu biznesu nevienā pasaules valstī nevar skatīt tikai no ekonomiskā ieguvuma aspekta – jāvērtē ir arī sociālie procesi un ietekme uz vidi, ko neizbēgami rada jebkura ostas saimnieciskā darbība esošajās teritorijās un to paplašināšana vai maiņa. Rīgas brīvostas pārvalde īsteno sociāli atbildīgu darbību, īpaši aktualizējot faktu, ka Rīgas brīvostā ir procentuāli vislielākais zaļo zonu īpatsvars starp visām Eiropas valstu ostām. To uzturēšanā kārtībā ir brīvostas pārvaldes sociālās atbildības apliecinājums.

Sociālās aktivitātes

Rīgas brīvostā tiek atbrīvotas teritorijas, kas atrodas tuvāk pilsētas centram un lielam iedzīvotāju blīvumam, novirzot ostas saimniecisko darbību uz līdz šim neefektīvi izmantotām teritorijās tuvāk jūrai ar mazu iedzīvotāju blīvumu: eksporta ostas likvidācija un jaunā Krievu salas projekta realizācija. Sistemātiski notiek infrastruktūras uzlabošana ārpus ostas saimnieciskās darbības jomas: tuneļa izbūve zem dzelzceļa līnijas Bolderājā, trokšņu sienas iekārtošana pie dzelzceļa Bolderājā, Brīvostas teritorijas uzkopšanai gadā tiek iztērēti 200 tūkstoši latu, iespēju robežās tiek sakoptas tiešā brīvostas tuvumā esošo vietas. 2010.gadā Rīgas brīvostas pārvalde ir viens no Vislatvijas lielās talkas organizatoriem. Visā brīvostas teritorijā norit vides kvalitātes monitorings. Pakāpeniski tiek pilnveidotas mūsdienīgas videonovērošanas un apsardzes sistēmas visā Brīvostas zonā.

Nodarbinātība

Par vienu no mērķiem Rīgas brīvostas pārvalde ir izvirzījusi nodarbināto skaita pieaugumu ostas teritorijā lokalizētajos uzņēmumos. 2010.gada sākumā ar ostas biznesu saistītos uzņēmumos nodarbināti ap 20 tūkstošiem cilvēku, bet pēc jauno termināļu un infrastruktūras objektu nodošanas ekspluatācijā tieši un pastarpināti nodarbināto skaits pieaugs vismaz par 5 tūkstošiem. Jau Krievu salas projekta realizācijas procesā būs iesaistīti ap diviem tūkstošiem cilvēku.

Iekļaušanās Zaļo ostu (Green award) tīklā

green_award

Zaļā balva (Green  Award), jeb zaļais statuss tiek piešķirts ostām, kuras veicina savas teritorijas saglabāšanu, piesaistot kuģus, kuri ir droši ekspluatācija, tādējādi samazinot risku piesārņojuma radīšanai ostas akvatorijā un jūrā, kā arī izmanto videi draudzīgas tehnoloģijas un tā komanda ir labi sagatavota reaģēšanai nestandarta situācijās, kas saistās ar kuģošanas drošību un vides piesārņojumu. 2009.gada nogalē ir pieņemts lēmums samazināt ostu maksu jēlnaftas kravām, kas Rīgas ostā tiek pārkrauta uz kuģiem, kas atbilst Green Award sertifikācijai.

Vides pieejamība

Rīgas brīvosta par svarīgāko savā  darbībā izvirzījusi drošību saimnieciskajā darbībā un iedzīvotāju drošībā. Tāpēc pieeja infrastruktūras objektiem tiek ierobežota, vienlaikus radot jaunas sabiedrībai brīvas pieejas vietas Daugavai. Aizvadītajā gadā saimnieciskā darbība pārtraukta  Vecmīlgrāvī, Emmas un Meldru ielu tuvumā, kur plaša teritorija nodota iedzīvotāju lietošanai, - jaunu biznesa struktūru veidošanai un laivu piestātņu rekonstrukcijai.

Sertifikācija

ISO 9001:2008

2003.gada 3.jūlijā Rīgas brīvostas pārvaldei piešķirtais ISO 9001:2000 vadības kvalitātes sertifikāts, ko izsniedza Bureau Veritas Quality International. 2005.gada 10.jūnijā Rīgas brīvostas pārvaldei piešķirtais ISO 14001:2004 kvalitātes sertifikāts, ko izsniedza Bureau Veritas Quality International  un tas apliecina brīvostas pārvaldes darbu atbilstoši ES vides saglabāšanas direktīvām.