Meklēt

Fakti un skaitļi

gaisabildear-jauno-robezu
Ostas kopējā teritorija 6 348 ha
Ostas zeme 1 962 ha
Ostas akvatorija 4 386 ha
Kopējais piestātņu garums 18,0 km
Maks. iegrime pie piestātnes 15,0 metri
Slēgto noliktavu platība 418 603 m2
Atklāto kravu laukumu platība 1 894 278 m2
Saldētavu platība 7 800 m2
Saldētavu kapacitāte 13 500 t
Beramkravu rezervuāru ietilpība 217 800 m3
Lejamkravu rezervuāru ietilpība 522 391 m3

Rīgas brīvosta izvietojusies Daugavas abos krastos 15 kilometru garumā.

Ostas termināļu kopējā kravu pārkraušanas jauda ir 63 milj.t. gadā.

Rīga ir lielākā Latvijas osta un otra lielākā Baltijas valstu osta pēc kravu apgrozījuma - 32,8 milj.t. (2019.g.)

2019. gadā ostā apkalpoti – 3489 kuģi ar kopējo bruto ietilpību 45.7 milj. GT.

2019. gadā ostā apkalpoti 868.7 tūkst. pasažieru, t.sk. 69.2 tūkst. kruīza pasažieri

Ap 70% no Rīgas brīvostas kravu apgrozījuma ir tranzītkravas nosūtīšanai uz vai saņemšanai no NVS valstīm.

Rīgas brīvostā strādā ap 200 dažādi uzņēmumi, tostarp 34 stividorkompānijas un 28 kuģu aģentu kompānijas.

Rīga ir daudzfunkcionāla osta.  Galvenās kravas ir konteineri, ogles, kokmateriāli, konteineri, naftas produkti, labības produkti, dažādi metāli un minerālmēsli STATISTIKA

2015.gada 3.jūlijā Rīgas brīvostas pārvaldei piešķirtais ISO 9001:2000 kvalitātes sertifikāts, ko izsniedza Bureau Veritas Quality International.

2005.gada 10.jūnijā Rīgas brīvostas pārvaldei piešķirtais ISO 14001:2004 kvalitātes sertifikāts, ko izsniedza Bureau Veritas Quality International.

Osta ir atvērta kuģošanai visos gadalaikos.