Kravu apstrāde

  • Drukāt
Kuģis pie Krievu salasStatoilogles

Rīgas brīvosta ir multifunkcionāla osta, tā ir gatava strādāt ar visu veidu kravām, kas šurp atnāk no visdažādākajiem reģioniem.

Rīgas osta ir svarīgs transporta mezgls kravu transportēšanas koridorā, kas saista preču izcelsmes un patēriņa tirgus Eiropas Savienībā un NVS valstīs. Rīgas osta ir efektīvi savienota ar TEN-T autoceļu un dzelzceļu tīklu, kā arī Eiropas Jūras Maģistrālēm, kas nodrošina efektīvu dažādu transporta veidu izmantošanu kravu pārvadājumu ķēdē, ļaujot optimizēt izmaksas. Attālumu priekšrocības, salīdzinot ar kaimiņu ostām, nodrošina Rīgai labākos nosacījumus saimniecisko sakaru attīstībai. Latvijas tiešā robeža ar Krieviju un Baltkrieviju ir nozīmīgākais faktors stabilu un abpusēji izdevīgu biznesa attiecību veidošanai.

2014. gadā ostā tika pārkrauts 41.1 milj. tonnu dažādu kravu un pēdējo desmit gadu laikā kravu apgrozījums ostā vidēji palielinājies par 5 % gadā. Pēc kravu apgrozījuma 2014. gadā Rīga bija lielākā osta Baltijas valstīs un ceturtā lielākā osta Baltijas jūras austrumu piekrastē, pārkraujot 10,3% no Baltijas jūras austrumu piekrastes ostu kopējā kravu apgrozījuma.

2014. gadā 58% no visām ostā apstrādātajām kravām bija beramkravas, savukārt ģenerālkravu un lejamkravu īpatsvars veidoja attiecīgi 17% un 25% no kravu kopapjoma.

Osta ir multifunkcionāla un pēc apjoma lielākās kravu grupas ir ogles, naftas produkti, dažādi kokmateriāli, ķīmiskās beramkravas, konteineri, rūda un metāli. 2014. gadā pirmo reizi ostas vēsturē pārkrauto konteineru daudzums pārsniedza 387 tūkst. TEU vienības.

2015. gadā ostā strādā 35 stividorkompānijas, savukārt 36 uzņēmumi piedāvā arī kravu uzglabāšanas pakalpojumus.