Meklēt

Normatīvie akti

Rīgas Brīvostas noteikumi

icon Rīgas brīvostas noteikumi
icon Rīgas Brīvostas noteikumi Pielikums 2

 

Saistošie noteikumi nosaka iekšējo kārtību un kuģošanas drošības prasības Rīgas brīvostā.

Brīvostas teritorijas pārvaldīšanu veic Rīgas brīvostas pārvalde.

Kuģu satiksmes operatīvo vadību un kuģošanas drošības kontroli Brīvostā atbilstoši Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā, Likumā par ostām un kuģošanas drošību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajam nodrošina ostas kapteinis.

Noteikumi ir obligāti visām juridiskajām un fiziskajām personām, kas darbojas vai uzturas Brīvostā, un to izpildi pārrauga Pārvalde. 

Rīgas brīvostas noteikumi ir atrodami šeit: https://likumi.lv/ta/id/313219-rigas-brivostas-noteikumi

icon Kapteiņa rīkojums Nr.62 par pieteikumu zemūdens darbu atļaujai

icon Kapteiņa rīkojums Nr.62 par pieteikumu zemūdens darbu atļaujai (pieteikums)

icon Kapteiņa rīkojums Nr.63 par pieteikumu kuģu apgādes operācijām ostas enkurvietā

icon Kapteiņa rīkojums Nr.63 par pieteikumu kuģu apgādes operācijām ostas enkurvietā (pieteikums)

icon Kapteiņa rīkojums Nr.64 par pieteikumu kuģu dzinēja imobilizācijai vai citiem lieliem kuģa remontdarbiem

icon Kapteiņa rīkojums Nr.64 par pieteikumu kuģu dzinēja imobilizācijai vai citiem lieliem kuģa remontdarbiem (pieteikums)

icon Kapteiņa rīkojums Nr.64 par pieteikumu kuģu dzinēja imobilizācijai vai citiem lieliem kuģa remontdarbiem (pieteikums) ENG

icon Kapteiņa rīkojums Nr.65 par 2017.gada 2.maija Rīgas domes saistošo noteikumu Nr.255, 1-ā pielikuma punktu Nr.71 un 72.grozījumiem

icon Kapteiņa rīkojums Nr.66 par 2017.gada 2.maija Rīgas domes saistošo noteikumu Nr.255, 1-ā pielikuma punkta Nr.106 grozījumiem (DG-2)

icon Kapteiņa rīkojums Nr.67 par 2017.gada 2.maija Rīgas domes saistošo noteikumu Nr.255, 1-ā pielikuma punkta Nr.82 grozījumiem (ZO-12)

icon Kapteiņa rīkojums Nr.68 par piestātnēm VM-3 un VM-4

icon Kapteiņa rīkojums Nr.37 par MK noteikumu Nr.77 2.pielikuma punktu Nr.58 (RKR-8)