Meklēt

Zemes noma

Iesniedzamie dokumenti zemes nomas līguma noslēgšanai Rīgas brīvostā

 1. Iesniegums, kurā norādīta vēlamā nomas platība, termiņš un paredzamais zemes izmantošanas mērķis;
 2. Komercsabiedrības komersanta reģistrācijas apliecības kopija;
 3. Komercsabiedrības statūti un statūtu izmaiņu kopijas;
 4. Komercsabiedrības PVN Nodokļu maksātāja apliecības kopija vai lēmuma par personas reģistrāciju VID ar PVN apliekamo personu reģistrā kopija;
 5. Zvērinātu auditoru (revidentu) apstiprināts gada pārskats par iepriekšējiem diviem gadiem;
 6. Biznesa plāns ostas komercsabiedrībām:
  1. kurā norādīts ieguldāmo investīciju apmērs un investīciju grafiks, saskaņā ar pielikumā pievienoto "Darbības programmas struktūru pieteikuma sagatavošanai zemes nomāšanai un komercdarbībai Rīgas brīvostā",
  2. komercsabiedrībai un fiziskajām personām, kuru pamatdarbība nav saistīta ar ostas pakalpojumu sniegšanu "Darbības programmas struktūra";
 7. Vēlamās zemes nomas platības pārskata plāns Jūsu norādītajā teritorijā.

 

Pamatojoties uz "Likums par ostām" 18.panta 1.punktu, ostas pārvalde, slēdzot līgumus par komercdarbību ostā, ievēro priekšnoteikumu, ka komercsabiedrības dibinātājiem un dalībniekiem jābūt ar labu reputāciju un stabilu finansiālo stāvokli.

Papildus iesniedzamie dokumenti:

 • Bankas (kredītiestādes) izziņa, kas apliecina, ka Jūsu komercsabiedrības finanšu resursi atbilst veicamajiem darījumiem;
 • Informācija par dalībniekiem un dibinātājiem, kas pamato to stabilo finansiālo stāvokli un labo reputāciju.

Lēmumu par zemes iznomāšanu pieņem Rīgas brīvostas valde.

Dokumenti

icon DARBĪBAS PROGRAMMAS STRUKTŪRA (paraugs)
pieteikuma sagatavošanai zemes nomāšanai un komercdarbībai Rīgas Brīvostā

icon Investīciju plāns