Meklēt

Kruīza kuģu grafiks

Saraksts tiek atjaunots saskaņā ar mūsu rīcībā pieejamo aktuālo informāciju.

NoLīdzKuģisMaks. pasažieru skaitsPiestātneAģents
2.07.2020 10:00 3.07.2020 16:00 CLIO 88 MK-4 Riga Cruiseship agency, SIA
9.07.2020 09:00 9.07.2020 17:00 Mein Schiff 1 2894 KRS-1 ESTMA, SIA
13.07.2020 10:00 14.07.2020 16:00 CLIO 88 EO-7 Riga Cruiseship agency, SIA
14.07.2020 08:00 14.07.2020 17:00 Costa Favolosa 3780 MK-3 Riga Cruiseship agency, SIA
14.07.2020 08:00 14.07.2020 18:00 Sea Cloud II 96 JPS-1 Riga Cruiseship agency, SIA
15.07.2020 13:00 15.07.2020 17:30 Ocean Majesty 621 MK-4 Riga Cruiseship agency, SIA
21.07.2020 15:00 21.07.2020 18:00 Le Dumont-D'urville 184 MK-4 ESTMA, SIA
22.07.2020 08:00 22.07.2020 17:00 Europa 400 MK-3 WM H.MULLER BALTIC LTD., SIA
22.07.2020 10:00 23.07.2020 16:00 CLIO 88 MK-3 Riga Cruiseship agency, SIA
30.07.2020 07:00 30.07.2020 18:30 Le Dumont-D'urville 184 MK-3 ESTMA, SIA
30.07.2020 09:00 30.07.2020 22:30 Hebridean Sky 114 JPS-1 Riga Cruiseship agency, SIA
1.08.2020 08:00 1.08.2020 16:00 Braemar 929 MK-4 Riga Cruiseship agency, SIA
2.08.2020 10:00 3.08.2020 16:00 CLIO 88 JPS-1 Riga Cruiseship agency, SIA
2.08.2020 10:30 2.08.2020 18:30 Jewel of the Seas 2501 MK-3 Riga Cruiseship agency, SIA
4.08.2020 07:00 4.08.2020 17:30 Serenissima 110 MK-4 Riga Cruiseship agency, SIA
4.08.2020 08:00 4.08.2020 17:00 Costa Favolosa 3780 MK-3 Riga Cruiseship agency, SIA
4.08.2020 09:00 4.08.2020 17:00 World Voyager 200 JPS-1 ESTMA, SIA
5.08.2020 08:00 5.08.2020 17:00 Vasco da Gama 1260 EO-7 ESTMA, SIA
5.08.2020 10:00 5.08.2020 18:00 Albatros 536 MK-4 Riga Cruiseship agency, SIA
6.08.2020 09:00 6.08.2020 18:00 Balmoral 1420 MK-4 Riga Cruiseship agency, SIA
10.08.2020 11:30 10.08.2020 19:30 Silja Europa 2325 MK-3 ALPHA SHIPPING COMPANY, SIA
11.08.2020 08:30 11.08.2020 16:30 Astor 650 MK-4 ESTMA, SIA
11.08.2020 10:00 12.08.2020 16:00 CLIO 88 MK-3 Riga Cruiseship agency, SIA
22.08.2020 10:00 23.08.2020 16:00 CLIO 88 MK-4 Riga Cruiseship agency, SIA
23.08.2020 07:00 23.08.2020 18:00 Hebridean Sky 114 MK-3 Riga Cruiseship agency, SIA
26.08.2020 09:00 26.08.2020 17:00 Costa Favolosa 3780 MK-3 Riga Cruiseship agency, SIA
26.08.2020 10:00 26.08.2020 19:00 Ocean Majesty 621 JPS-1 Riga Cruiseship agency, SIA
27.08.2020 10:00 27.08.2020 21:00 Marina 1258 MK-4 ESTMA, SIA
30.08.2020 08:00 30.08.2020 16:00 Vasco da Gama 1260 MK-4 ESTMA, SIA
31.08.2020 10:00 1.09.2020 16:00 CLIO 88 MK-4 Riga Cruiseship agency, SIA
2.09.2020 08:00 2.09.2020 00:00 Amera 835 EO-7 Riga Cruiseship agency, SIA
2.09.2020 09:00 2.09.2020 17:00 MSC Poesia 2550 MK-3 ESTMA, SIA
3.09.2020 10:00 3.09.2020 18:00 Seven Seas Explorer 754 MK-4 ESTMA, SIA
5.09.2020 08:30 5.09.2020 23:00 Europa 400 MK-4 WM H.MULLER BALTIC LTD., SIA
11.09.2020 10:00 12.09.2020 16:00 CLIO 88 MK-4 Riga Cruiseship agency, SIA
14.09.2020 10:00 14.09.2020 19:00 Marina 1258 MK-4 ESTMA, SIA
19.09.2020 10:00 19.09.2020 18:00 Nautica 698 MK-4 ESTMA, SIA
20.09.2020 10:00 21.09.2020 16:00 CLIO 88 MK-4 Riga Cruiseship agency, SIA
28.09.2020 08:00 28.09.2020 00:00 Amera 835 MK-4 Riga Cruiseship agency, SIA
2.10.2020 12:00 2.10.2020 19:00 Astor 650 MK-4 ESTMA, SIA
3.10.2020 12:00 3.10.2020 18:00 Astoria 550 MK-4 ESTMA, SIA

Kapitālsabiedrības

Rīgas brīvostas pārvalde kā atvasināta publiska persona saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 36. pantu sniedz šādas ziņas par kapitālsabiedrībām, kurās tai ir līdzdalība: 

Nr.p.k.

Prasība

Izpilde

1. 

kapitālsabiedrību saraksts, kas grupēts pēc nozares vai lieluma kritērijiem

Rīgas brīvostas pārvaldei ir līdzdalība tikai vienā kapitālsabiedrībā – sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE”, vienotais reģistrācijas numurs 40103321893.

2. 

kapitālsabiedrības firma, juridiskā adrese, pamatkapitāla lielums un atvasinātas publiskas personas līdzdalības apmērs

Kapitālsabiedrības firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE”.

Kapitālsabiedrības juridiskā adrese: Kundziņsalas 3. līnija 36, Rīga, LV-1005.

Kapitālsabiedrības pamatkapitāla lielums: EUR 22.859,102,00 (divdesmit divi miljoni astoņi simti piecdesmit deviņi tūkstoši viens simts divi euro).

Rīgas brīvostas pārvaldes kā atvasinātas publiskas personas līdzdalības apmērs sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE”: 100%.

3. 

atvasinātas publiskas personas līdzdalības atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums 4. panta pirmās daļas nosacījumiem un vispārējais stratēģiskais mērķis

 

 

 

 

Rīgas brīvostas pārvaldes kā atvasinātas publiskas personas līdzdalība kapitālsabiedrībā atbilst visiem Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta 1. daļā noteiktiem nosacījumiem:


1) Kapitālsabiedrība nedarbojas konkurences apstākļos un nodrošina ziemas navigāciju Rīgas brīvostas akvatorijā, veicot ledus laušanu ar savā īpašumā esošajiem ledlaužiem “Varma” un “Foros”, tādējādi novēršot tirgus nepilnību;

2) Kapitālsabiedrība nodrošina Latvijas lielākās ostas darbību bez traucējumiem, no vienas puses radot priekšnosacījumus ostā darbojošos komersantu veiksmīgajai uzņēmējdarbībai, kas ir stratēģiski svarīgi valsts vai pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai, no otras puses nodrošinot militāra rakstura kravu pārkraušanu, kas ir stratēģiski svarīga Latvijas valsts drošībai;

3) Kapitālsabiedrība nodrošina ostas infrastruktūras – hidrotehnisko būvju, piestātņu, kuģuceļu, akvatorijas, navigācijas iekārtu un ierīču ostā apsaimniekošanu, bez kuras nav iespējama Rīgas brīvostas darbība, kas ir stratēģiski svarīga gan Rīgas pilsētas teritorijas attīstībai, gan Latvijas valsts drošībai. 

 

Izejot no iepriekš minētiem nosacījumiem, kapitālsabiedrībai ir definēti šādi vispārējie stratēģiskie mērķi

 

1) ziemas navigācijas nodrošināšana Rīgas brīvostas akvatorijā, veicot ledus laušanu ar savā īpašumā esošajiem ledlaužiem; 

2) Rīgas brīvostas akvatorijā radušos piesārņojuma seku likvidēšana, piedalīšanās piesārņojuma seku likvidēšanā jūrā; 

3) velkoņu pakalpojumu nepārtrauktas pieejamības nodrošināšana Rīgas brīvostā, šim nolūkam iznomājot savā īpašumā esošos velkoņus šo pakalpojumu sniedzējiem; 

4) Rīgas brīvostas pārvaldes īpašumā esošā un valdījumā nodotā īpašuma apsaimniekošana.

4. 

kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībās un tās atbilstība šā likuma 4.panta otrās daļas nosacījumiem

Kapitālsabiedrībai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE” nav līdzdalības citās sabiedrībās. 

5. 

atvasinātas publiskas personas kapitāla daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā

Rīgas brīvostas pārvaldes kā atvasinātas publiskas personas kapitāla daļu turētājs sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE” ir Rīgas brīvostas pārvaldnieka vietnieks juridiskajos un administratīvajos jautājumos Mārtiņš Ziemanis.

6.

kapitālsabiedrības apstiprināts gada pārskats

Kapitālsabiedrības 2018. gada apstiprināts gada pārskats, parakstīts 2019. gada 17. maijā, ir pieejams šeit

 

7.

kapitālsabiedrības izmaksātās dividendes atvasinātai publiskai personai un veiktie maksājumi valsts budžetā un pašvaldības budžetos (tai skaitā atskaitījumi un nodokļu maksājumi)

Dividendes, kas 2019. gadā tika izmaksātas Rīgas brīvostas pārvaldei par 2018. gadu: nav

2018. gadā veiktie maksājumi valsts budžetā un pašvaldības budžetos (tai skaitā atskaitījumi un nodokļu maksājumi): EUR 3 380 479.  

8.

ziņas, ka atvasināta publiska persona paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā

Nav ziņu, ka Rīgas brīvostas pārvalde kā atvasināta publiska persona būtu paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE”.

9.

ziņas par uzsākto kapitālsabiedrības reorganizāciju vai pārveidi

Nav ziņu par kapitālsabiedrības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE” esošo vai plānoto reorganizāciju vai pārveidi.

 

Darbs Rīgas brīvostas pārvaldē


Darba iespējas un vakances Rīgas brīvostas pārvaldē

Pateicamies par Jūsu interesi strādāt Rīgas brīvostas pārvaldē!

Lai gan šobrīd aktuālu vakanču nav, tomēr mēs vienmēr izvērtējam profesionālu un izglītotu darbinieku vēlmi pievienoties mūsu komandai.

Ja Jums ir interese strādāt Rīgas brīvostas pārvaldē, sūtiet savu CV uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., norādot Jūs interesējošo amatu vai darbības jomu! 

 


 

Prakse Rīgas brīvostas pārvaldē

Mēs atbalstām jaunos speciālistus un vairāku gadu garumā nodrošinām prakses iespējas dažādu izglītības iestāžu audzēkņiem un studentiem. Īpaša sadarbība ir izveidojusies ar Latvijas Jūras akadēmiju. Šo iespēju ļoti augstu novērtējuši gan studenti, gan lepojamies mēs paši. Mūsu nozares speciālisti labprāt dalās pieredzē un zināšanās ar topošajiem speciālistiem!

Izmanto iespēju iegūt vērtīgu pieredzi Rīgas brīvostā – vienā no lielākajām Baltijas jūras ostām ar vairāk kā 800 gadus senu vēsturi!

Mēs piedāvājam:

 • Iespēju iepazīties ar brīvostas darbības principiem;
 • Iespēju strādāt “pa īstam” - sniegt atbalstu un ieguldījumu Brīvostas kapteiņdienestā, Ostas policijā, Mārketinga nodaļā, u.c.;
 • Atsaucīgus un kompetentus kolēģus un darbaudzinātājus;
 • Atsauksmes un rekomendācijas izglītības iestādei un darba devējiem;
 • Potenciālu darba vietu Rīgas brīvostas pārvaldē.

Lai pieteiktos praksei Rīgas brīvostas pārvaldē, lūdzam sūtīt pieteikumu uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

 

DARBA SAMAKSAS PRINCIPI

iconInformācija par darba samaksu RBP

Ostas svētki 2019 - programma trīs dienu garumā

Daudz pārsteigumu kā uz zemes, tā ūdenī, atraktīvu un ģimenei draudzīgu aktivitāšu, kā arī iespēju tikt pie vērtīgām balvām aizvien sola Ostas svētki.

Šī gada Ostas svētku jaunums - Rīgas Kanāla Regate jaunā veidolā! Ierastos ūdens velosipēdus nomaina sacensības ar SUP dēļiem. 

Rīgas brīvostas SUP festivāls “SUPiāde”, "Krastu mačs", "Ielu Mūzikas Diena", lieliem un maziem draudzīgas aktivitātes un pārsteigumi Rīgas brīvostas paviljonā “Aquatorium” un muzikālu strūklaku un ūdens gaismu uzvedums naksnīgās Rīgas kanālā Kronvalda parkā - tas viss aizraujoši un krāšņi šogad ostas svētkos no 16. līdz 18. augustam!

 

Rīgas brīvostas SUP festivāls “SUPiāde 2019” 

16. augustā - 17.00 - 00.00 

17. augustā - 10.00 - 22.45

Kronvalda parkā un pilsētas kanālā pie Rīgas brīvostas pārvaldes ēkas 

Lai gan Rīgas brīvostas SUP festivāla notikumi būs krāsaini un dažādi, galvenā vieta šo notikumu plejādē veltīta aktivitātēm uz SUP dēļiem (Stand Up Paddle). 

Piektdienas vakarā notiks SUP karnevāls, savukārt, sestdien visu dienu būs iespēja sekot diviem galvenajiem notikumiem – Latvijas čempionātam SUP sprintā un SUPiādes komandu stafetēm.

Jau no piektdienas pēcpusdienas Kronvalda parkā pie Rīgas brīvostas ēkas sāks darboties festivāla pilsētiņa ar atpūtas zonu, kurā draugu lokā varēs vērot piektdienas vakara SUPiādes paraugdemonstrējumus un karnevālu, grupas “Bur Mani” koncertu “Tālu tālu”, kā arī strūklaku šovu “Ūdens stāsts mēness gaismā”. Turpat blakus būs izvietots Rīgas brīvostas interaktīvais stends un “Street Food” tirdzniecības vietas, kurās varēs iegādāties gan grila ēdienu, gan dažādus gardumus. 

Rīgas brīvostas SUP festivāla “SUPiāde 2019” galvenie notikumi:

Piektdien, 16. augustā:

 • 17.00 festivāla atklāšana, sāk darboties visas pasākuma zonas;
 • 19.00 SUPiādes karnevāliskais "Gaismas bruņinieku izbrauciens" (Pilsētas kanālā pie Rīgas brīvostas ēkas). 
 • 21.00 Grupas “Bur Mani” koncerts “Tālu tālu”. Koncertu būs iespēja baudīt ar ērtām bezvadu austiņām, kuras tiks piešķirtas uz vietas katram individuāli;
 • 21.40 SUP karnevāla dalībnieku apbalvošana;
 • 22.00 Pirmais strūklaku šovs “Ūdens stāsts mēness gaismā” (15 min.);
 • 22.20 Grupas “Bur Mani” koncerta atkārtojums (35 min.);
 • 22.45 Otrais strūklaku šovs “Ūdens stāsts mēness gaismā” (15 min.);
 • 22.00 – 3.00 katru pusstundu uz 15 minūtēm garāmgājēju uzmanība tiks pievērsta īsam gaismu un ūdensstrūklu stāstam – strūklaku uzvedumam “Ūdens stāsts mēness gaismā”

Sestdien, 17. augustā:

 • No plkst. 10.00  Latvijas čempionāta SUP sprintā dalībnieku reģistrācija;
 • 11.00–12.45 Latvijas čempionāta SUP sprintā atlases braucieni;
 • 13.00 – SUPiādes 12 komandu stafetes dalībnieku iepazīšanās brauciens; 
 • 13.30 – 14.50 SUPiādes komandu stafetes seši atlases braucieni;
 • 15.00 – Latvijas čempionāta SUP sprintā pusfināla braucieni;
 • 16.00 – SUPiādes komandu stafetes pusfināla braucieni;
 • 17.00 – Latvijas čempionāta SUP sprintā un SUPiādes komandu stafetes fināli;
 • 18.00 – Latvijas čempionāta SUP sprintā un SUPiādes komandu stafetes apbalvošanas ceremonija;
 • 19.00 – 21.00 SUPiādes afterparty DJ pavadībā;
 • 21.00 – PĀRSTEIGUMA koncerts 
 • 22.00 – 4.00 katru pusstundu uz 15 minūtēm garāmgājēju uzmanība tiks pievērsta īsam gaismu un ūdensstrūklu stāstam – strūklaku uzvedumam “Ūdens stāsts mēness gaismā”

 

Diennakts basketbola turnīrs “Krastu mačs” 

17. augustā - 13.00 - 00.00 

18. augustā - 00.00 - 15.00 

Laukumā pie Rīgas Kongresu nama 

Turnīrs kurā sacenšas Daugavas labā un Daugavas kreisā krasta iedzīvotāju komandas, šogad notiks jau desmito reizi. Šis ir vērienīgs un aizraujošs tautas sporta pasākums, kurā jau tradicionāli piedalās Latvijas lielākās augstskolas, aktieri, mūziķi, uzņēmēji, žurnālisti, politiķi, dažādu vecumu Latvijas basketbola valstsvienību pārstāvji, ratiņbasketbolisti u.c. šī sporta veida entuziasti. Turnīru atklās trīs punktu metienu un bumbas triekšanas grozā no augšas konkursi, visu diennakti līdz ar basketbolu centrālajā laukumā uz īpašas skatuves uzstāsies galvaspilsētas labākie dīdžeji un populāri mūziķi. 18. augustā pirms noslēdzošā krastu dueļa notiks arī prasmju izaicinājuma konkurss. 

Papildu informācija par programmu: www.krastspretkrastu.lv.

 

Muzikālu strūklaku un ūdens gaismu uzvedums “Ūdens stāsts mēness gaismā” 

16. augustā - 22.00 – 03.00

17. augustā - 22.00 – 04.00

Pilsētas kanālā pie Rīgas brīvostas pārvaldes ēkas

 

Rīgas brīvostas pārvalde aicina uz muzikālu strūklaku un ūdens gaismu uzvedumu. Katru pusstundu Rīgas svētku viesi tiek aicināti ērti iekārtoties naksnīgā Rīgas kanāla krastos Kronvalda parkā pie Rīgas brīvostas pārvaldes bākas un izbaudīt īsu, bet romantisku Rīgas ostas stāstu 15 minūšu garumā.

 

Rīgas brīvostas paviljons “AQUATORIUM” 

16. augustā - 17:00 – 23:00

17. augustā - 10:00 – 23:00

18. augustā - 10:00 – 15:00 

Kronvalda parkā pie Rīgas brīvostas pārvaldes ēkas

Arī šogad Kronvalda parkā skatāms un baudāms izglītojoši izklaidējošs Rīgas brīvostas paviljons, kur katrs varēs ļauties ostas klātbūtnes noskaņai. 

Ar modernu risinājumu palīdzību lieliem un maziem būs iespēja atraktīvā veidā iepazīties ar faktiem par ostu, izmēģināt roku kuģošanā un kravu pārkraušanā, kā arī ieskatīties ostas ikdienā. Par aktīvākām nodarbēm parūpēsies “Ostas svētku” talismans Ronis Matrozis un viņa komanda, iesaistot apmeklētājus dažādās atrakcijās un sarūpējot pārsteigumus gan lieliem, gan maziem. Savukārt svētku steigā sagurušajiem būs iespēja atpūsties un “uzlādēties ar ostas spēku”.

Pozitīvos mirkļus piemiņai varēs iemūžināt fotogrāfijās, ļaujot ikvienam savus uzņemtos momentfoto gan izdrukāt uz vietas, gan nosūtīt sev elektroniski. 

 

“Ielu Mūzikas Diena”

17. augustā - 11:00 – 20:00

Muzicēšanas vietas: Kronvalda parks, Zviedru vārti, Smilšu iela, Vaļņu iela, Kaļķu iela, Rīdzenes iela, Bastejkalns.

Ielu Mūzikas Dienas ietvaros papildus jau tradicionālajām muzicēšanas vietām Rīgas pilsētvidē Kronvalda parkā no plkst.11:00 – 19:00 tiks izvietota īpaša Ostas svētku muzikālo meistarklašu telts, kur meistarklašu ietvaros dažādu profesionālu mūziķu un/vai mūziķu apvienību vadībā Ostas svētku viesiem būs iespēja kopā muzicēt un apgūt dažādu instrumentu spēli.

Ielu Mūzikas Diena, kas Rīgā notiks devīto gadu pēc kārtas, aizvien pulcēs visdažādāko stilu mūzikas izpildītājus visā pilsētā.

Vides paziņojumi

Diennakts (24x7) tālruņa numuri

 

 

Smaku traucējumu gadījumā

(+371) 26338800

 

Valsts vides dienesta diennakts dežurants

 

(+371) 67090777

 

Ostas policijas Operatīvās vadības nodaļa

 

 

Piesārņojuma noplūdes un ārkārtas situāciju gadījumā

112

vienotais ārkārtas palīdzības izsaukumu numurs

 

(+371) 67090777

 

Ostas policijas Operatīvās vadības nodaļa