Meklēt

Kapitālsabiedrības licencēta komercdarbība

Rīgas brīvostas likums nosaka, ka kapitālsabiedrības, kuru darbības profils un attīstības perspektīva atbilst Brīvostas attīstības programmai un kuras plāno veikt ieguldījumus, var saņemt licencētas komercsabiedrības statusu. Pretendēt uz licencētas kapitālsabiedrības statusu var arī kapitālsabiedrība, kas tiks nodibināta nākotnē (pretendents ir dibinātājs).

Šajā likumā ir noteikta kārtība un nosacījumi līguma par licencētas komercdarbības veikšanu noslēgšanai un atļaujas saņemšanai šādai darbībai. Ja licencēta kapitālsabiedrība vēlas darboties brīvās zonas režīmā, t.i teritorijā tiek piemērots nodokļu atvieglojumu un īpašs muitas pasākumu kopums. Šajā gadījumā jāsaņem VID izziņa par kapitālsabiedrības teritorijas atbilstību brīvās zonas režīma ieviešanai.

Licencētas kapitālsabiedrības statuss ir par pamatu tiešo un netiešo nodokļu atvieglojumu saņemšanai saskaņā ar likumu "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" un speciālajiem nodokļu likumiem.

Netiešie nodokļi - muitas, dabas resursu, akcīzes un pievienotās vērtības nodoklis.

Tiešie nodokļi – uzņēmuma un nekustamā īpašuma nodoklis. Tiešo nodokļu atvieglojumu saņemšanai licencēta kapitālsabiedrība katru gadu sniedz pārskatus VID teritoriālajai iestādei.

Jautājumu par licencētas komercdarbības atļaujas izsniegšanu lemj Rīgas brīvostas valde.

Iesniedzamie dokumenti līguma noslēgšanai licencētas komercdarbības veikšanai un Atļaujas saņemšanai.

 

Uzņēmumu saraksts, kas saņēmuši atļaujas

icon Izsniegtās atļaujas komercdarbības veikšanai brīvās zonas režīmā