Meklēt

Attīstības programma

2018. gada 20. decembri Rīgas brīvostas valde apstiprināja Rīgas brīvostas attīstības programmu 2019.-2028. gadam. 

“Rīgas brīvostas Attīstības programma 2019.-2028.” paredz sekojošus stratēģiskos darbības virzienus - jaunu kravu piesaisti, kravu diversifikāciju, ostas infrastruktūras attīstību un ostas pārvaldības modeļa pilnveidošanu, papildu uzmanību veltot industrializācijas veicināšanai un jaunu uzņēmumu ienākšanai Rīgas brīvostas teritorijā, kā arī pasažieru pārvadājumu attīstībai.

Rīgas brīvostas pārvaldnieks Ansis Zeltiņš: 

“Sekojot līdzi globālajām tendencēm, Rīgas brīvosta ir pamainījusi savu darbības stratēģiju. Ir pagājis laiks, kad kravas “meklēja” ostu, pašreizējā situācijā gan ostas pārvaldei, gan ostā strādājošiem uzņēmumiem ir jāapvieno pūliņi kravu piesaistē, jāiet kravu diversifikācijas virzienā un jābūt gataviem kravu nomenklatūras maiņai. Jaunajā attīstības plānā esam fokusējuši uzmanību uz industrializāciju – veicināsim ražošanas un pievienotās vērtības pakalpojumu attīstību, kā arī efektīvāku ostas teritorijas izmantošanu, piesaistot attīstības projektus brīvajām Rīgas ostas teritorijām.” 

“Rīgas brīvostas Attīstības programma 2019.-2028.” ietver esošās situācijas novērtējumu, tirgus analīzi, kravu apgrozījuma prognozes, attīstības stratēģiju ar definētiem 14 stratēģiskajiem mērķiem, to izpildes un rezultatīvajiem rādītājiem un kritērijiem. 

“Rīgas brīvostas Attīstības programma 2019.-2028.” izstrādāta saskaņā ar Likumu par ostām, piesaistot starptautiskos ekspertus no Roterdamas ostas un SIA “Grant Thornton Baltic”. 

icon Attīstības programma 2019-2028