Meklēt

Paziņojumi

SIA KU “Baltic Oil Terminal” iesniegums ar lūgumu akceptēt paredzēto darbību

Paziņojums

Rīgas brīvostas pārvalde ir saņēmusi SIA KU “Baltic Oil Terminal” iesniegumu  ar lūgumu  akceptēt paredzēto darbību -naftas un ķīmisko produktu pārkraušanas termināļa būvniecību Rīgā, Flotes ielā 13.  Atbilstoši likuma par ietekmes uz vidi novērtējuma 22. pantam un MK noteikumiem Nr.18 “Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” Rīgas brīvostas pārvalde  sniedz informāciju par paredzēto darbību.

 

Paredzētā darbība: Naftas un ķīmijas produktu pārkraušanas termināla izveidei Rīgā, Flotes ielā 13, Rīgas brīvostas teritorijā (kadastra Nr. 0100 103  001)

IerosinātājsSabiedrība ar ierobežotu atbildību kopuzņēmums“Baltic Oil Terminal”, reģistrācijas Nr. 40003511867 

Atzinumu Nr.5-04/3par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu Vides pārraudzības valsts birojs izdevis 2019. gada 13. jūnijā

Ierosinātāja kontakti:Sabiedrība ar ierobežotu atbildību kopuzņēmums“Baltic Oil Terminal”, juridiskā adrese: Katrīnas dambis 14 - 203, Rīga, LV-1045, tālr. 67508427

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumsIetekmes uz vidi novērtējums naftas un ķīmijas produktu pārkraušanas termināla izveidei Rīgā, Flotes ielā 13, Rīgas brīvostas teritorijā” pieejams šeit:http://www.balticoilterminal.lv/nosleguma-zinojums.html

 

Vides pārraudzības valsts biroja atzinums: http://www.vpvb.gov.lv/lv/ivn/projekti/?status=3&id=2550