Meklēt

Kanādas provinces Albertas valdība meklē sadarbības iespējas naftas un gāzes produktu eksportam uz Eiropu

Pagājušajā nedēļā Rīgas ostā viesojās un ar Rīgas brīvostas pārvaldes (RBP) pārstāvjiem tikās Kanādas provinces Albertas valdības pārstāvis Mario Krpans (Mario Krpan). Vizītes mērķis bija iepazīties ar Rīgas ostas infrastruktūru un sadarbības iespējām naftas produktu, sašķidrinātās dabasgāzes (LNG), kā arī sašķidrinātās naftas gāzes (LPG) transportēšanā un uzglabāšanā. M. Krpans apmeklē Baltijas un Austrumeiropas valstis, lai izpētītu naftas, naftas produktu, LNG un LPG tirgu šajos reģionos un sadarbības iespējas šo produktu iespējamai piegādei uz Eiropu no Albertas provinces Kanādā.

Albertas province ir Kanādas lielākā naftas un gāzes ieguves, kā arī  naftas un gāzes produktu ražošanas vieta.  Alberta ir arī pasaules otrā lielākā dabasgāzes eksportētāja un ceturtā lielākā tās ražotāja. Provinces valdība plāno paplašināt naftas un gāzes eksportu un apgūt jaunus tirgus Eiropā, bez jau tradicionālajiem tirgiem Ziemeļamerikā. Pēc M. Krpana stāstītā, līdz šim Albertas provinces naftas un gāzes produkti tikai nelielos apmēros tiek eksportēti izmantojot jūras ceļus. Valdības mērķis ir izstrādāt jaunus sadarbības un eksporta modeļus, meklēt partnerus, kā arī attīstīt infrastruktūru, lai Albertas provinces nafta un gāze tiktu izdevīgi transportēta līdz Ziemeļamerikas ostām un tālāk pa jūras ceļiem līdz Eiropas ostām un tirgiem Eiropas valstīs.  

Baltijas valstu un Austrumeiropas ostas pēc M. Krpan domām varētu būt perspektīvi naftas un gāzes produktu piegādes punkti, lai apgādātu reģionu un transportētu tos tālāk uz Eiropu. Minētie reģioni Albertas provinces valdībai šķiet īpaši perspektīvi sadarbībai pašreiz, kad  Baltijas un citu Eiropas valstu enerģētikas politika vērsta uz atkarības samazināšanu no Krievijas energoresursiem.

Rīgas brīvostas pārvaldes Kapteiņdienestā viesis no Kanādas tika iepazīstināts ar Rīgas ostas infrastruktūru naftas produktu, LNG un LPG pārkraušanai, uzglabāšanai un transportēšanai. Pasākumā piedalījās arī LR Satiksmes ministrijas Tranzīta politikas departamenta direktors Andris Maldups un AS “Latvijas dzelzceļš” eksperts starptautiskos un militāros jautājumos Gundars Ābols, kuri arī no savas puses apliecināja Latvijas puses gatavību un ieinteresētību iesaistīties Kanādas naftas un gāzes produktu transporta projektos uz mūsu reģionu.