Meklēt

Aktualitātes vides aizsardzības jomā - ESPO

Rīgas brīvostas pārvalde (RBP) ir saņēmusi informāciju no Eiropas jūras ostu organizācijas (ESPO), ka Eiropas Komisijas Vides ģenerāldirektorāts ir uzsācis konsultācijas ar sabiedrību par ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) Direktīvas[1] atsevišķu sadaļu pārskatīšanu.

Vides ģenerāldirektorāta rīkoto konsultāciju mērķis ir apkopot viedokļus par  IVN Direktīvas darbību un efektivitāti, nepieciešamību to papildināt un iespējamo tās papildinājumu  vai uzlabojumu apmēru. Sīkāka informācija par konsultāciju procesu pieejama http://ec.europa.eu/environment/consultations/eia.htm.

Vides ģenerāldirektorāts ir sagatavojis ziņojumu ar pašreizējās IVN Direktīvas darbības izvērtējumu, ar kuru variet iepazīties šeit - *doc Ziņojums par IVN  direktīvas  piemērošanu un efektivitāti.

Ņemot vērā IVN Direktīvas ietekmi uz jebkuru attīstības projektu īstenošanu, lūdzam paust viedokli par IVN direktīvu, aizpildot anketu Eiropas Komisijas mājas lapā, kas ir pieejama online formā latviešu valodā http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=EIAREVIEW&lang=lv .

icon Ziņojums par IVN direktīvas pieņemšanu un efektivitāti (10.02 MB)
icon EIA Directive - Report on the appliaction and effectiviness (59.79 kB)